PRVA Srpska Televizija

Jezik: srpski

38111 Beograd Zemun Autoput 22 

Telefon:+381 11 209 1000

Fax:+381 11 209 1001

Web: www.prva.rs

E-mail: info@foxtv.rs

PRVA Srpska Televizija
Od septembra 2010. godine ovaj kanal nosi naziv Prva srpska televizija, započet 2006. godine kao Fox televizija kada je od Republičke radiodifuzne agencije dobila dozvolu za nacionalnu frekvenciju. Na svom repertoaru emituju bogat serijski, filmski, zabavni, sportski i informativni program.

Utorak (6. Oktobar)

Emisije koje su prošle
5:15

Exkluziv (lifestyle magazin, Srbija) (repriza)
5:30

Exploziv (zabavni magazin, Srbija) (repriza)
5:55

Ovčica Šone (anim. serija, Engleska)
6:00

Ljubav, vera, nada (TV serija, Turska, 2010) (repriza)
7:00

Brusko (dramska serija, Ciprus, 2013)
8:00

Odbačeno siroče (dramska serija, Indija, 2014)
9:00
10:15

Grand specijal (repriza)
Zvezde Granda - specijal
12:45
13:15

Lud, zbunjen, normalan (humor. serija, Bosna i Herc., 2007) (repriza)
14:15

Exploziv (zabavni magazin, Srbija)
14:50

Lara (dramska serija, Hrvatska, 2011) - 2. sezona
15:50

Ljubav, vera, nada (TV serija, Turska, 2010)
16:40
17:35

Exkluziv (lifestyle magazin, Srbija)
18:00
18:20
19:00

Kud puklo da puklo (humor. serija, Hrvatska, 2014)
20:00

Loto

Nagradna igra

20:10

Kud puklo da puklo (humor. serija, Hrvatska, 2014)
20:25

Lud, zbunjen, normalan (humor. serija, Bosna i Herc., 2007)
21:25

Andrija i Anđelka (TV serija)

22:00

00:00

Tango i Keš(16) (akc. komedija, SAD, 1989)
Tango i Keš - Kurt Russell

Sreda (7. Oktobar)

5:15

Exkluziv (lifestyle magazin, Srbija) (repriza)
5:30

Exploziv (zabavni magazin, Srbija) (repriza)
5:55

Ovčica Šone (anim. serija, Engleska)
6:00

Ljubav, vera, nada (TV serija, Turska, 2010) (repriza)
7:00

Brusko (dramska serija, Ciprus, 2013)
8:00

Odbačeno siroče (dramska serija, Indija, 2014)
9:00
10:15

Lutalica (drama, Jugoslavija, 1987) (repriza)
12:45
Lagalica
13:15

Lud, zbunjen, normalan (humor. serija, Bosna i Herc., 2007) (repriza)
14:15

Exploziv (zabavni magazin, Srbija) - Emisija za 07.10.2015.
14:50

Lara (dramska serija, Hrvatska, 2011) - 2. sezona
15:50

Ljubav, vera, nada (TV serija, Turska, 2010)
16:40
17:35

Exkluziv (lifestyle magazin, Srbija)
18:00
18:20
19:00

Kud puklo da puklo (humor. serija, Hrvatska, 2014)

Četvrtak (8. Oktobar)

5:15

Exkluziv (lifestyle magazin, Srbija) (repriza)
5:30

Exploziv (zabavni magazin, Srbija) (repriza)
5:55

Ovčica Šone (anim. serija, Engleska)
6:00

Ljubav, vera, nada (TV serija, Turska, 2010) (repriza)
7:00

Brusko (dramska serija, Ciprus, 2013)
8:00

Odbačeno siroče (dramska serija, Indija, 2014)
9:00
10:15

Samac u braku (romant. serija, Srbija, 2014) (repriza)
12:45
13:15

Lud, zbunjen, normalan (humor. serija, Bosna i Herc., 2007) (repriza)
14:15

Exploziv (zabavni magazin, Srbija)
14:50

Lara (dramska serija, Hrvatska, 2011) - 2. sezona
15:50

Ljubav, vera, nada (TV serija, Turska, 2010)
16:40
17:35

Exkluziv (lifestyle magazin, Srbija)
18:00
18:20
19:00

Kud puklo da puklo (humor. serija, Hrvatska, 2014)

Petak (9. Oktobar)

5:15

Exkluziv (lifestyle magazin, Srbija) (repriza)
5:30

Exploziv (zabavni magazin, Srbija) (repriza)
5:55

Ovčica Šone (anim. serija, Engleska)
6:00

Ljubav, vera, nada (TV serija, Turska, 2010) (repriza)
7:00

Brusko (dramska serija, Ciprus, 2013)
8:00

Odbačeno siroče (dramska serija, Indija, 2014)
9:00
10:15

Samac u braku (romant. serija, Srbija, 2014) (repriza)
12:45
13:15

Lud, zbunjen, normalan (humor. serija, Bosna i Herc., 2007) (repriza)
Lud, zbunjen, normalan
14:15

Exploziv (zabavni magazin, Srbija)
14:50

Lara (dramska serija, Hrvatska, 2011) - 2. sezona
15:50

Ljubav, vera, nada (TV serija, Turska, 2010)
16:40
17:35

Exkluziv (lifestyle magazin, Srbija)
18:00
18:20
19:00

Kud puklo da puklo (humor. serija, Hrvatska, 2014)

Subota (10. Oktobar)

4:00

Brusko (dramska serija, Ciprus, 2013) (repriza)
8:00
8:30
10:00

Na putu za Katangu (avant. film, Jugoslavija, 1987) (repriza)
12:15
14:15

Džeruov dijamant(12) (avant. film, SAD/Australija, 2001) (repriza)
16:00

Zaboravi Pariz (romant. komedija, SAD, 1995)
18:00
18:20
19:00

Kud puklo da puklo (humor. serija, Hrvatska, 2014)

Utorak (6. Oktobar)

22:00

00:00

Tango i Keš(16) (akc. komedija, SAD, 1989)
Tango i Keš - Kurt Russell
0:00
0:15

Exkluziv (lifestyle magazin, Srbija) (repriza)
0:40

Exploziv (zabavni magazin, Srbija) (repriza)
1:25

Sreda (7. Oktobar)

20:30

Lud, zbunjen, normalan (humor. serija, Bosna i Herc., 2007)
21:25

Andrija i Anđelka (TV serija) - Emisija za 07.10.2015.
22:00

Zaboravi Pariz (romant. komedija, SAD, 1995)
0:00
0:15

Exkluziv (lifestyle magazin, Srbija) (repriza)
0:40

Exploziv (zabavni magazin, Srbija) (repriza)
1:05

Evropa u fokusu (repriza)
2:00

Četvrtak (8. Oktobar)

20:10

Lud, zbunjen, normalan (humor. serija, Bosna i Herc., 2007)
21:25

Andrija i Anđelka (TV serija)
22:00

Dosije (krim. serija, Srbija)
23:30
Noćni žurnal
23:45

Na putu za Katangu (avant. film, Jugoslavija, 1987)
2:00

Exkluziv (lifestyle magazin, Srbija) (repriza)
2:15

Exploziv (zabavni magazin, Srbija) (repriza)
3:00

Petak (9. Oktobar)

20:00

Loto

Nagradna igra

20:10

Kud puklo da puklo (humor. serija, Hrvatska, 2014)
20:30

Lud, zbunjen, normalan (humor. serija, Bosna i Herc., 2007)
21:25

Andrija i Anđelka (TV serija)
22:00
Veče sa Ivanom Ivanovićem
23:45
0:00

Džeruov dijamant
2:00

Exkluziv (lifestyle magazin, Srbija) (repriza)
2:15

Exploziv (zabavni magazin, Srbija) (repriza)
3:00

Subota (10. Oktobar)

20:00

Andrija i Anđelka (TV serija)
21:00
0:00

Dosije (krim. serija, Srbija) (repriza)