Mini Ultra

Mini Ultra

Nedelja (29. Maj)

Emisije koje su prošle
4:20

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
4:32

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
4:52

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
5:14

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)

05:25

05:40

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
5:40

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
5:57

Dipdap (crt. serija, Engleska)
6:00

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
6:22

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
6:47

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
6:57

Dipdap (crt. serija, Engleska)
7:00

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
7:24

Kefalica (dečiji program)
7:40

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
7:55

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:11

Dipdap (crt. serija, Engleska)
8:16

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
8:30

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
8:54

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
9:21

Dipdap (crt. serija, Engleska)
9:25

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
9:52

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
10:16

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
10:40

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
11:06

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
11:30

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
11:49

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:07

Kefalica (dečiji program)
12:22

Dipdap (crt. serija, Engleska)
12:26

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
12:52

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
13:05

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
13:31

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
13:52

Dipdap (crt. serija, Engleska)
13:55

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
14:20

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
14:46

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
14:57

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
15:22

Kefalica (dečiji program)
15:38

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
15:50

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:06

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
16:20

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
16:40

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
17:07

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
17:32

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
17:55

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
18:21

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
18:50

Kefalica (dečiji program)
19:10

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
19:31

Dipdap (crt. serija, Engleska)
19:35

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)

Ponedeljak (30. Maj)

4:20

Lego Čima (anim. serija, Danska/Indija/Tajland, 2013)
4:32

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
4:52

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
5:14

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
5:25

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
5:40

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
5:57

Dipdap (crt. serija, Engleska)
6:00

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
6:23

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
6:46

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
7:07

Dipdap (crt. serija, Engleska)
7:11

Kefalica (dečiji program)
7:19

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
7:32

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
7:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:01

Dipdap (crt. serija, Engleska)
8:08

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
8:22

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
8:45

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
9:12

Dipdap (crt. serija, Engleska)
9:15

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
9:41

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
10:05

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
10:30

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
10:55

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
11:20

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
11:37

Dipdap (crt. serija, Engleska)
11:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:05

Kefalica (dečiji program)
12:11

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
12:23

Dipdap (crt. serija, Engleska)
12:26

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
12:49

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
13:16

Lego Čima (anim. serija, Danska/Indija/Tajland, 2013)
13:28

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
13:31

Dipdap (crt. serija, Engleska)
13:55

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
14:20

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
14:42

Dipdap (crt. serija, Engleska)
14:50

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
15:12

Kefalica (dečiji program)
15:20

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
15:30

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
15:41

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:00

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
16:15

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
16:32

Dipdap (crt. serija, Engleska)
16:40

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
17:07

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
17:33

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
17:58

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
18:20

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
18:45

Kefalica (dečiji program)
18:56

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
19:10

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
19:35

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)

Utorak (31. Maj)

4:07

Lego Čima (anim. serija, Danska/Indija/Tajland, 2013)
4:20

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
4:41

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
5:03

Dipdap (crt. serija, Engleska)
5:06

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
5:28

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
5:43

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
6:00

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
6:23

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
6:45

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
7:05

Dipdap (crt. serija, Engleska)
7:10

Kefalica (dečiji program)
7:20

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
7:30

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
7:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:00

Dipdap (crt. serija, Engleska)
8:05

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
8:20

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
8:45

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
9:10

Dipdap (crt. serija, Engleska)
9:15

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
9:40

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
10:05

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
10:30

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
10:55

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
11:20

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
11:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:05

Kefalica (dečiji program)
12:10

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
12:20

Dipdap (crt. serija, Engleska)
12:25

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
12:50

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
13:15

Lego Čima (anim. serija, Danska/Indija/Tajland, 2013)
13:30

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
13:55

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
14:20

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
14:45

Dipdap (crt. serija, Engleska)
14:50

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
15:15

Kefalica (dečiji program)
15:20

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
15:30

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
15:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:00

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
16:15

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
16:40

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
17:05

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
17:30

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
17:55

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
18:17

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
18:45

Kefalica (dečiji program)
18:55

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
19:10

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
19:35

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)

Sreda (1. Jun)

4:05

Lego Čima (anim. serija, Danska/Indija/Tajland, 2013)
4:20

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
4:40

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
5:05

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
5:25

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
5:40

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
6:00

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
6:23

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
6:45

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
7:05

Dipdap (crt. serija, Engleska)
7:10

Kefalica (dečiji program)
7:20

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
7:30

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
7:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:00

Dipdap (crt. serija, Engleska)
8:05

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
8:20

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
8:45

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
9:10

Dipdap (crt. serija, Engleska)
9:15

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
9:40

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
10:05

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
10:30

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
10:55

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
11:20

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
11:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:05

Kefalica (dečiji program)
12:10

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
12:20

Dipdap (crt. serija, Engleska)
12:25

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
12:50

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
13:15

Lego Čima (anim. serija, Danska/Indija/Tajland, 2013)
13:30

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
13:55

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
14:20

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
14:45

Dipdap (crt. serija, Engleska)
14:50

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
15:15

Kefalica (dečiji program)
15:20

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
15:30

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
15:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:00

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
16:15

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
16:40

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
17:05

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
17:30

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
17:55

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
18:17

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
18:45

Kefalica (dečiji program)
18:55

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
19:10

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
19:35

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)

Četvrtak (2. Jun)

4:05

Lego Čima (anim. serija, Danska/Indija/Tajland, 2013)
4:20

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
4:40

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
5:05

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
5:25

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
5:40

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
6:00

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
6:23

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
6:45

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
7:05

Dipdap (crt. serija, Engleska)
7:10

Kefalica (dečiji program)
7:20

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
7:30

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
7:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:00

Dipdap (crt. serija, Engleska)
8:05

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
8:20

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
8:45

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
9:10

Dipdap (crt. serija, Engleska)
9:15

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
9:40

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
10:05

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
10:30

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
10:55

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
11:20

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
11:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:05

Kefalica (dečiji program)
12:10

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
12:20

Dipdap (crt. serija, Engleska)
12:25

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
12:50

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
13:15

Lego Čima (anim. serija, Danska/Indija/Tajland, 2013)
13:30

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
13:55

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
14:20

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
14:45

Dipdap (crt. serija, Engleska)
14:50

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
15:15

Kefalica (dečiji program)
15:20

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
15:30

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
15:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:00

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
16:15

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
16:40

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
17:05

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
17:30

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
17:55

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
18:17

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
18:45

Kefalica (dečiji program)
18:55

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
19:10

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
19:35

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)

Nedelja (29. Maj)

19:55

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
20:12

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
20:38

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
20:50

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
21:10

Dipdap (crt. serija, Engleska)
21:15

Lego Čima (anim. serija, Danska/Indija/Tajland, 2013)
21:30

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
21:55

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
22:21

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
22:31

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
22:55

Kefalica (dečiji program)
23:10

Dipdap (crt. serija, Engleska)
23:14

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
23:26

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
23:41

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
23:55

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
0:11

Dipdap (crt. serija, Engleska)
0:15

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
0:40

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
1:02

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
1:22

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
1:44

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
2:08

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
2:30

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
2:47

Dipdap (crt. serija, Engleska)
2:50

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:06

Kefalica (dečiji program)
3:22

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
3:44

Dipdap (crt. serija, Engleska)
3:48

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
3:57

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)

Ponedeljak (30. Maj)

19:55

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
20:12

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
20:37

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
20:57

Dipdap (crt. serija, Engleska)
21:00

Lego Čima (anim. serija, Danska/Indija/Tajland, 2013)
21:15

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
21:39

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
22:04

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
22:29

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
22:51

Kefalica (dečiji program)
22:54

Dipdap (crt. serija, Engleska)
23:01

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
23:10

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
23:23

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
23:39

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
23:53

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
0:10

Dipdap (crt. serija, Engleska)
0:15

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
0:40

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
1:03

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
1:22

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
1:44

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
2:08

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
2:30

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
2:47

Dipdap (crt. serija, Engleska)
2:50

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:06

Kefalica (dečiji program)
3:10

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
3:20

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
3:42

Dipdap (crt. serija, Engleska)
3:45

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)

Utorak (31. Maj)

19:55

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
20:10

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
20:35

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
20:55

Dipdap (crt. serija, Engleska)
21:00

Lego Čima (anim. serija, Danska/Indija/Tajland, 2013)
21:15

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
21:40

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
22:05

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
22:30

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
22:50

Kefalica (dečiji program)
22:55

Dipdap (crt. serija, Engleska)
23:00

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
23:10

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
23:20

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
23:35

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
23:50

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
0:15

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
0:40

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
1:00

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
1:20

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
1:43

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
2:03

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
2:25

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
2:45

Dipdap (crt. serija, Engleska)
2:50

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:05

Kefalica (dečiji program)
3:10

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
3:20

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
3:45

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)

Sreda (1. Jun)

19:55

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
20:10

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
20:35

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
20:55

Dipdap (crt. serija, Engleska)
21:00

Lego Čima (anim. serija, Danska/Indija/Tajland, 2013)
21:15

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
21:40

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
22:05

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
22:30

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
22:50

Kefalica (dečiji program)
22:55

Dipdap (crt. serija, Engleska)
23:00

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
23:10

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
23:20

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
23:35

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
23:50

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
0:15

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
0:40

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
1:00

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
1:20

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
1:43

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
2:03

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
2:25

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
2:45

Dipdap (crt. serija, Engleska)
2:50

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:05

Kefalica (dečiji program)
3:10

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
3:20

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
3:45

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)

Četvrtak (2. Jun)

19:55

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
20:10

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
20:35

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
20:55

Dipdap (crt. serija, Engleska)
21:00

Lego Čima (anim. serija, Danska/Indija/Tajland, 2013)
21:15

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
21:40

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
22:05

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
22:30

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
22:50

Kefalica (dečiji program)
22:55

Dipdap (crt. serija, Engleska)
23:00

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
23:10

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
23:20

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
23:35

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
23:50

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
0:15

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
0:40

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
1:00

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
1:20

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
1:43

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
2:03

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
2:25

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
2:45

Dipdap (crt. serija, Engleska)
2:50

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:05

Kefalica (dečiji program)
3:10

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
3:20

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
3:45

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)