Mini Ultra

Mini Ultra

Četvrtak (11. Februar)

Emisije koje su prošle
4:05

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
4:20

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
4:30

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
4:41

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
5:03

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
5:23

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
5:39

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
6:00

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
6:23

Pinkod (dečiji program)
6:50

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
7:12

Kefalica (dečiji program)
7:21

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
7:32

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
7:46

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:05

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
8:20

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
8:45

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
9:15

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
9:40

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
10:05

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
10:30

Čupave priče (dečiji program)
10:35

Košnica (anim. serija, Engleska, 2010)
10:42

Raja Rikša (dečiji program, 2011)
10:55

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
11:20

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
11:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:05

Kefalica (dečiji program)
12:13

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
12:24

Pinkod (dečiji program)
12:52

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
13:07

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
13:15

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
13:30

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
13:40

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
13:55

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
14:20

Pinkod (dečiji program)
14:50

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
15:12

Kefalica (dečiji program)
15:20

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
15:30

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
15:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:02

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
16:15

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
16:40

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
17:05

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
17:30

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
17:55

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
18:17

Čupave priče (dečiji program)
18:22

Košnica (anim. serija, Engleska, 2010)
18:29

Raja Rikša (dečiji program, 2011)
18:37

Kefalica (dečiji program)
18:45

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
19:00

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
19:25

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
19:45

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
20:00

Pinkod (dečiji program)
20:30

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
20:45

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
20:55

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
21:11

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
21:22

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
21:36

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)

22:00

22:30

Pinkod (dečiji program)

Petak (12. Februar)

4:05

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
4:19

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
4:30

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
4:41

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
5:03

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
5:23

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
5:39

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
6:00

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
6:23

Pinkod (dečiji program)
6:50

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
7:12

Kefalica (dečiji program)
7:20

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
7:31

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
7:46

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:05

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
8:20

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
8:45

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
9:15

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
9:40

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
10:05

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
10:30

Čupave priče (dečiji program)
10:35

Košnica (anim. serija, Engleska, 2010)
10:42

Raja Rikša (dečiji program, 2011)
10:55

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
11:20

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
11:46

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:05

Kefalica (dečiji program)
12:13

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
12:23

Pinkod (dečiji program)
12:51

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
13:05

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
13:15

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
13:30

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
13:40

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
13:55

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
14:20

Pinkod (dečiji program)
14:50

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
15:12

Kefalica (dečiji program)
15:20

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
15:30

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
15:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:03

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
16:16

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
16:40

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
17:05

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
17:30

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
17:55

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
18:17

Čupave priče (dečiji program)
18:22

Košnica (anim. serija, Engleska, 2010)
18:29

Raja Rikša (dečiji program, 2011)
18:37

Kefalica (dečiji program)
18:45

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
19:00

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
19:25

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
19:45

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)

Subota (13. Februar)

4:05

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
4:20

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
4:30

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
4:41

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
5:03

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
5:23

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
5:39

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
6:00

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
6:23

Pinkod (dečiji program)
6:45

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
6:55

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
7:20

Kefalica (dečiji program)
7:40

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
7:55

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:15

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
8:30

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
8:55

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
9:20

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
9:40

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
10:05

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
10:30

Čupave priče (dečiji program)
10:35

Košnica (anim. serija, Engleska, 2010)
10:43

Raja Rikša (dečiji program, 2011)
10:55

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
11:20

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
11:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:05

Kefalica (dečiji program)
12:23

Pinkod (dečiji program)
12:40

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
12:50

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
13:05

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
13:15

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
13:30

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
13:40

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
13:55

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
14:20

Pinkod (dečiji program)
14:35

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
14:50

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
15:15

Kefalica (dečiji program)
15:30

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
15:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:00

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
16:15

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
16:40

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
17:05

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
17:30

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
17:55

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
18:17

Čupave priče (dečiji program)
18:22

Košnica (anim. serija, Engleska, 2010)
18:30

Raja Rikša (dečiji program, 2011)
18:40

Kefalica (dečiji program)
19:00

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
19:25

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
19:45

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)

Nedelja (14. Februar)

4:00

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
4:05

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
4:20

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
4:30

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
4:40

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
5:05

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
5:25

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
5:40

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
6:00

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
6:23

Pinkod (dečiji program)
6:45

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
6:55

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
7:20

Kefalica (dečiji program)
7:40

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
7:55

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:15

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
8:30

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
8:55

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
9:20

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
9:40

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
10:05

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
10:30

Čupave priče (dečiji program)
10:35

Košnica (anim. serija, Engleska, 2010)
10:43

Raja Rikša (dečiji program, 2011)
10:55

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
11:20

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
11:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:05

Kefalica (dečiji program)
12:23

Pinkod (dečiji program)
12:40

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
12:50

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
13:05

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
13:15

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
13:30

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
13:40

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
13:55

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
14:20

Pinkod (dečiji program)
14:35

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
14:50

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
15:15

Kefalica (dečiji program)
15:30

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
15:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:00

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
16:15

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
16:40

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
17:05

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
17:30

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
17:55

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
18:17

Čupave priče (dečiji program)
18:22

Košnica (anim. serija, Engleska, 2010)
18:30

Raja Rikša (dečiji program, 2011)
18:40

Kefalica (dečiji program)
19:00

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
19:25

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
19:45

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)

Ponedeljak (15. Februar)

4:00

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
4:05

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
4:20

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
4:30

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
4:40

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
5:05

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
5:25

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
5:40

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
6:00

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
6:23

Pinkod (dečiji program)
6:50

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
7:12

Kefalica (dečiji program)
7:20

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
7:30

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
7:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:05

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
8:20

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
8:45

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
9:15

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
9:40

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
10:05

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
10:30

Čupave priče (dečiji program)
10:35

Košnica (anim. serija, Engleska, 2010)
10:43

Raja Rikša (dečiji program, 2011)
10:55

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
11:20

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
11:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:05

Kefalica (dečiji program)
12:13

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
12:23

Pinkod (dečiji program)
12:50

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
13:05

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
13:15

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
13:30

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
13:40

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
13:55

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
14:20

Pinkod (dečiji program)
14:50

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
15:12

Kefalica (dečiji program)
15:20

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
15:30

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
15:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:00

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
16:15

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
16:40

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
17:05

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
17:30

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
17:55

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
18:17

Čupave priče (dečiji program)
18:22

Košnica (anim. serija, Engleska, 2010)
18:30

Raja Rikša (dečiji program, 2011)
18:37

Kefalica (dečiji program)
18:45

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
19:00

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
19:25

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
19:45

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)

Četvrtak (11. Februar)

22:00

22:30

Pinkod (dečiji program)
22:30

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
22:54

Kefalica (dečiji program)
23:01

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
23:11

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
23:25

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
23:41

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
23:53

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
0:15

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
0:39

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
1:00

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
1:21

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
1:42

Čupave priče (dečiji program)
1:47

Košnica (anim. serija, Engleska, 2010)
1:54

Raja Rikša (dečiji program, 2011)
2:02

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
2:26

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
2:47

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:03

Kefalica (dečiji program)
3:07

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
3:18

Pinkod (dečiji program)
3:44

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
3:59

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)

Petak (12. Februar)

20:00

Pinkod (dečiji program)
20:30

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
20:45

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
20:55

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
21:11

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
21:22

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
21:36

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
22:00

Pinkod (dečiji program)
22:30

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
22:55

Kefalica (dečiji program)
23:02

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
23:11

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
23:25

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
23:40

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
23:53

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
0:15

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
0:39

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
1:00

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
1:21

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
1:42

Čupave priče (dečiji program)
1:47

Košnica (anim. serija, Engleska, 2010)
1:54

Raja Rikša (dečiji program, 2011)
2:03

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
2:24

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
2:48

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:04

Kefalica (dečiji program)
3:08

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
3:18

Pinkod (dečiji program)
3:44

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
3:59

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)

Subota (13. Februar)

20:00

Pinkod (dečiji program)
20:15

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
20:30

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
20:45

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
20:55

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
21:10

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
21:20

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
21:35

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
22:00

Pinkod (dečiji program)
22:15

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
22:30

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
22:55

Kefalica (dečiji program)
23:10

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
23:20

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
23:35

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
23:50

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
0:15

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
0:40

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
1:00

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
1:20

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
1:43

Čupave priče (dečiji program)
1:48

Košnica (anim. serija, Engleska, 2010)
1:56

Raja Rikša (dečiji program, 2011)
2:03

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
2:25

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
2:50

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:05

Kefalica (dečiji program)
3:22

Pinkod (dečiji program)
3:45

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)

Nedelja (14. Februar)

20:00

Pinkod (dečiji program)
20:15

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
20:30

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
20:45

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
20:55

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
21:10

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
21:20

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
21:35

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
22:00

Pinkod (dečiji program)
22:15

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
22:30

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
22:55

Kefalica (dečiji program)
23:10

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
23:20

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
23:35

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
23:50

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
0:15

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
0:40

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
1:00

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
1:20

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
1:43

Čupave priče (dečiji program)
1:48

Košnica (anim. serija, Engleska, 2010)
1:56

Raja Rikša (dečiji program, 2011)
2:03

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
2:25

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
2:50

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:05

Kefalica (dečiji program)
3:22

Pinkod (dečiji program)
3:45

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)

Ponedeljak (15. Februar)

20:00

Pinkod (dečiji program)
20:30

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
20:45

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
20:55

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
21:10

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
21:20

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
21:35

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
22:00

Pinkod (dečiji program)
22:30

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
22:55

Kefalica (dečiji program)
23:00

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
23:10

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
23:20

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
23:35

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
23:50

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
0:15

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
0:40

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
1:00

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
1:20

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
1:43

Čupave priče (dečiji program)
1:48

Košnica (anim. serija, Engleska, 2010)
1:56

Raja Rikša (dečiji program, 2011)
2:03

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
2:25

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
2:50

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:05

Kefalica (dečiji program)
3:10

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
3:22

Pinkod (dečiji program)
3:45

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)