Mini Ultra

Mini Ultra

Sreda (23. April)

Emisije koje su prošle
6:00

Animal atlas (TV serija, SAD, 2006)
6:25

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
6:50

Ovo je veliki svet
7:20

Benovo i Holino Malo Kraljevstvo (anim. serija, Engleska, 2009)
7:45
7:50

Čagington (anim. serija, Engleska, 2008)
8:10

Avanture Čaka i prijatelja (anim. serija, SAD/Kanada, 2010)
8:30
8:35

Pčelica Maja (anim. serija, Austrija/Japan/Zap. Nemačka, 1975)
9:00

Dvorištance (anim. serija, 2003)
9:25

Pokojo (anim. serija, Španija/Engleska, 2005)
9:35

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)

09:50

10:10

Mala princeza (crt. serija, Engleska/Nemačka, 2006)
10:10

Kutak za igru
10:15

Moj mali poni (anim. film, SAD, 1986)
10:40

Veliki crveni pas Kliford (crt. serija, SAD, 2000)
11:05

Svet reči
11:20

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
11:50

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
12:10

Ovo je veliki svet
12:40
12:45

Čagington (anim. serija, Engleska, 2008)
13:05

Avanture Čaka i prijatelja (anim. serija, SAD/Kanada, 2010)
13:25

Dvorištance (anim. serija, 2003)
13:50

Pčelica Maja (anim. serija, Austrija/Japan/Zap. Nemačka, 1975)
14:15
14:25

Benovo i Holino Malo Kraljevstvo (anim. serija, Engleska, 2009)
14:45

Svet reči
15:10

Mala princeza (crt. serija, Engleska/Nemačka, 2006)
15:30

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
15:50

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
16:00

Moj mali poni (anim. film, SAD, 1986)
16:25

Mali princ (anim. serija, SAD/Zap. Nemačka/Japan, 1982)
16:50

Avanture Čaka i prijatelja (anim. serija, SAD/Kanada, 2010)
17:10

Čagington (anim. serija, Engleska, 2008)
17:35

Dvorištance (anim. serija, 2003)
18:00

Ovo je veliki svet
18:25

Pčelica Maja (anim. serija, Austrija/Japan/Zap. Nemačka, 1975)
18:50

Benovo i Holino Malo Kraljevstvo (anim. serija, Engleska, 2009)
19:05

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
19:35

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)

Četvrtak (24. April)

6:00

Animal atlas (TV serija, SAD, 2006)
6:25

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
6:50

Ovo je veliki svet
7:20

Benovo i Holino Malo Kraljevstvo (anim. serija, Engleska, 2009)
7:45
7:50

Čagington (anim. serija, Engleska, 2008)
8:10

Avanture Čaka i prijatelja (anim. serija, SAD/Kanada, 2010)
8:30
8:35

Pčelica Maja (anim. serija, Austrija/Japan/Zap. Nemačka, 1975)
9:00

Dvorištance (anim. serija, 2003)
9:25

Pokojo (anim. serija, Španija/Engleska, 2005)
9:35

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
9:50

Mala princeza (crt. serija, Engleska/Nemačka, 2006)
10:10

Kutak za igru
10:15

Moj mali poni (anim. film, SAD, 1986)
10:40

Veliki crveni pas Kliford (crt. serija, SAD, 2000)
11:05

Svet reči
11:20

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
11:50

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
12:10

Ovo je veliki svet
12:40
12:45

Čagington (anim. serija, Engleska, 2008)
13:05

Avanture Čaka i prijatelja (anim. serija, SAD/Kanada, 2010)
13:25

Dvorištance (anim. serija, 2003)
13:50

Pčelica Maja (anim. serija, Austrija/Japan/Zap. Nemačka, 1975)
14:15
14:25

Benovo i Holino Malo Kraljevstvo (anim. serija, Engleska, 2009)
14:45

Svet reči
15:10

Mala princeza (crt. serija, Engleska/Nemačka, 2006)
15:30

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
15:50

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
16:00

Moj mali poni (anim. film, SAD, 1986)
16:25

Mali princ (anim. serija, SAD/Zap. Nemačka/Japan, 1982)
16:50

Avanture Čaka i prijatelja (anim. serija, SAD/Kanada, 2010)
17:10

Čagington (anim. serija, Engleska, 2008)
17:35

Dvorištance (anim. serija, 2003)
18:00

Ovo je veliki svet
18:25

Pčelica Maja (anim. serija, Austrija/Japan/Zap. Nemačka, 1975)
18:50

Benovo i Holino Malo Kraljevstvo (anim. serija, Engleska, 2009)
19:05

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
19:35

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)

Petak (25. April)

4:05

Nema podataka
6:05

Nema podataka
8:05

Nema podataka
10:05

Nema podataka
12:05

Nema podataka
14:05

Nema podataka
16:05

Nema podataka
18:05

Nema podataka

Subota (26. April)

4:35

Nema podataka
6:35

Nema podataka
8:35

Nema podataka
10:35

Nema podataka
12:35

Nema podataka
14:35

Nema podataka
16:35

Nema podataka
18:35

Nema podataka

Nedelja (27. April)

4:35

Nema podataka
6:35

Nema podataka
8:35

Nema podataka
10:35

Nema podataka
12:35

Nema podataka
14:35

Nema podataka
16:35

Nema podataka
18:35

Nema podataka

Sreda (23. April)

19:55

Mala princeza (crt. serija, Engleska/Nemačka, 2006)
20:15

Benovo i Holino Malo Kraljevstvo (anim. serija, Engleska, 2009)
20:40

Avanture Čaka i prijatelja (anim. serija, SAD/Kanada, 2010)
21:00

Veliki crveni pas Kliford (crt. serija, SAD, 2000)
21:25

Moj mali poni (anim. film, SAD, 1986)
21:50

Mali princ (anim. serija, SAD/Zap. Nemačka/Japan, 1982)
22:10

Pokojo (anim. serija, Španija/Engleska, 2005)
22:30

Kutak za igru
22:45

Ovo je veliki svet
23:15

Benovo i Holino Malo Kraljevstvo (anim. serija, Engleska, 2009)
23:35

Čagington (anim. serija, Engleska, 2008)

Četvrtak (24. April)

19:55

Mala princeza (crt. serija, Engleska/Nemačka, 2006)
20:15

Benovo i Holino Malo Kraljevstvo (anim. serija, Engleska, 2009)
20:40

Avanture Čaka i prijatelja (anim. serija, SAD/Kanada, 2010)
21:00

Veliki crveni pas Kliford (crt. serija, SAD, 2000)
21:25

Moj mali poni (anim. film, SAD, 1986)
21:50

Mali princ (anim. serija, SAD/Zap. Nemačka/Japan, 1982)
22:10

Pokojo (anim. serija, Španija/Engleska, 2005)
22:30

Kutak za igru
22:45

Ovo je veliki svet
23:15

Benovo i Holino Malo Kraljevstvo (anim. serija, Engleska, 2009)
23:35

Čagington (anim. serija, Engleska, 2008)
0:05

Nema podataka
2:05

Nema podataka

Petak (25. April)

20:05

Nema podataka
22:05

Nema podataka
0:05

Nema podataka
0:35
2:35

Nema podataka

Subota (26. April)

20:35

Nema podataka
22:35

Nema podataka
0:35

Nema podataka
2:35

Nema podataka

Nedelja (27. April)

20:35

Nema podataka
22:35

Nema podataka
0:35

Nema podataka
2:35

Nema podataka