Mini Ultra

Mini Ultra

Subota (30. Maj)

Emisije koje su prošle
4:01

Pinkod (dečiji program)
4:28

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
4:43

Ozi Bu (anim. serija, Francuska, 2010)
4:48

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
5:03

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
5:26

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
5:48

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
6:00

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
6:29

Pinkod (dečiji program)
6:43

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
6:54

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
7:22

Kefalica (dečiji program)
7:40

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
7:54

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:13

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
8:27

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
8:51

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
9:18

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
9:45

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
10:14

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
10:46

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
11:35

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
12:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:20

Kefalica (dečiji program)
12:37

Pinkod (dečiji program)
12:53

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
13:04

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
13:19

Ozi Bu (anim. serija, Francuska, 2010)
13:27

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
13:42

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
14:09

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
14:40

Pinkod (dečiji program)
14:58

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
15:10

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
15:38

Kefalica (dečiji program)
15:58

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
16:12

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:26

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
16:42

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
17:07

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
17:36

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
18:02

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
18:32

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
19:00

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
19:25

Kefalica (dečiji program)
19:46

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
20:11

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
20:27

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
20:40

Pinkod (dečiji program)
20:57

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
21:07

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
21:22

Ozi Bu (anim. serija, Francuska, 2010)
21:30

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
21:48

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
22:14

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
22:47

Pinkod (dečiji program)
23:03

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
23:16

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
23:42

Kefalica (dečiji program)
23:58

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)

31. 05. 

00:11

00:22

31. 05. 

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)

Nedelja (31. Maj)

4:05

Pinkod (dečiji program)
4:18

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
4:29

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
4:43

Ozi Bu (anim. serija, Francuska, 2010)
4:48

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
5:03

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
5:27

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
5:48

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
6:00

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
6:29

Pinkod (dečiji program)
6:44

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
6:53

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
7:20

Kefalica (dečiji program)
7:39

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
7:53

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:07

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
8:23

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
8:51

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
9:18

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
9:44

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
10:13

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
10:46

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
11:35

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
12:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:19

Kefalica (dečiji program)
12:37

Pinkod (dečiji program)
12:54

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
13:03

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
13:18

Ozi Bu (anim. serija, Francuska, 2010)
13:27

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
13:42

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
14:10

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
14:41

Pinkod (dečiji program)
14:57

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
15:10

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
15:38

Kefalica (dečiji program)
15:58

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
16:13

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:27

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
16:43

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
17:08

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
17:36

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
18:02

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
18:32

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
19:01

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
19:25

Kefalica (dečiji program)
19:46

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)

Ponedeljak (1. Jun)

4:05

Pinkod (dečiji program)
4:19

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
4:29

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
4:44

Ozi Bu (anim. serija, Francuska, 2010)
4:48

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
5:03

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
5:27

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
5:48

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
6:00

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
6:29

Pinkod (dečiji program)
6:57

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
7:24

Kefalica (dečiji program)
7:31

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
7:42

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
7:57

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:16

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
8:31

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
8:54

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
9:25

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
9:50

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
10:18

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
10:46

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
11:35

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
12:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:11

Kefalica (dečiji program)
12:19

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
12:39

Pinkod (dečiji program)
13:00

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
13:15

Ozi Bu (anim. serija, Francuska, 2010)
13:23

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
13:40

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
14:06

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
14:36

Pinkod (dečiji program)
15:07

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
15:33

Kefalica (dečiji program)
15:41

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
15:51

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
16:06

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:20

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
16:30

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
17:00

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
17:29

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
18:00

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
18:29

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
19:00

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
19:20

Kefalica (dečiji program)
19:29

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
19:43

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)

Utorak (2. Jun)

4:26

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
4:42

Ozi Bu (anim. serija, Francuska, 2010)
4:47

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
5:03

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
5:26

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
5:48

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
6:00

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
6:30

Pinkod (dečiji program)
6:55

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
7:25

Kefalica (dečiji program)
7:30

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
7:40

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
7:55

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:10

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
8:25

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
8:50

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
9:20

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
9:45

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
10:15

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
10:45

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
11:35

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
11:55

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:10

Kefalica (dečiji program)
12:15

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
12:30

Pinkod (dečiji program)
13:00

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
13:15

Ozi Bu (anim. serija, Francuska, 2010)
13:20

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
13:35

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
14:00

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
14:30

Pinkod (dečiji program)
15:05

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
15:30

Kefalica (dečiji program)
15:35

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
15:45

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
16:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:20

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
16:35

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
17:00

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
17:30

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
18:00

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
18:30

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
19:00

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
19:20

Kefalica (dečiji program)
19:25

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
19:35

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)

Sreda (3. Jun)

4:00

Pinkod (dečiji program)
4:25

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
4:40

Ozi Bu (anim. serija, Francuska, 2010)
4:45

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
5:00

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
5:25

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
5:45

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
6:00

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
6:30

Pinkod (dečiji program)
6:55

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
7:25

Kefalica (dečiji program)
7:30

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
7:40

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
7:55

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:10

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
8:25

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
8:50

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
9:20

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
9:45

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
10:15

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
10:45

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
11:35

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
11:55

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:10

Kefalica (dečiji program)
12:15

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
12:30

Pinkod (dečiji program)
13:00

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
13:15

Ozi Bu (anim. serija, Francuska, 2010)
13:20

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
13:35

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
14:00

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
14:30

Pinkod (dečiji program)
15:05

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
15:30

Kefalica (dečiji program)
15:35

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
15:45

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
16:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:20

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
16:35

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
17:00

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
17:30

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
18:00

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
18:30

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
19:00

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
19:20

Kefalica (dečiji program)
19:25

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
19:35

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)

Subota (30. Maj)

31. 05. 

00:11

00:22

31. 05. 

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
0:22

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
0:35

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
0:58

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
1:22

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
1:45

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
2:10

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
2:36

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
3:16

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
3:37

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:48

Kefalica (dečiji program)

Nedelja (31. Maj)

20:11

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
20:27

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
20:40

Pinkod (dečiji program)
20:58

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
21:07

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
21:21

Ozi Bu (anim. serija, Francuska, 2010)
21:30

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
21:48

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
22:14

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
22:45

Pinkod (dečiji program)
23:01

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
23:16

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
23:41

Kefalica (dečiji program)
23:59

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
0:11

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
0:22

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
0:34

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
0:55

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
1:20

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
1:41

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
2:06

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
2:31

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
3:11

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
3:31

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:48

Kefalica (dečiji program)

Ponedeljak (1. Jun)

20:09

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
20:23

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
20:38

Pinkod (dečiji program)
21:08

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
21:23

Ozi Bu (anim. serija, Francuska, 2010)
21:31

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
21:49

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
22:14

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
22:45

Pinkod (dečiji program)
23:14

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
23:40

Kefalica (dečiji program)
23:45

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
23:56

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
0:08

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
0:19

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
0:32

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
0:53

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
1:17

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
1:39

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
2:05

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
2:30

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
3:10

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
3:32

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:43

Kefalica (dečiji program)
3:49

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
3:59

Pinkod (dečiji program)

Utorak (2. Jun)

20:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
20:20

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
20:35

Pinkod (dečiji program)
21:05

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
21:20

Ozi Bu (anim. serija, Francuska, 2010)
21:25

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
21:45

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
22:10

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
22:40

Pinkod (dečiji program)
23:10

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
23:35

Kefalica (dečiji program)
23:40

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
23:50

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
0:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
0:15

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
0:25

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
0:50

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
1:20

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
1:40

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
2:05

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
2:30

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
3:10

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
3:30

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:45

Kefalica (dečiji program)
3:50

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)

Sreda (3. Jun)

20:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
20:20

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
20:35

Pinkod (dečiji program)
21:05

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
21:20

Ozi Bu (anim. serija, Francuska, 2010)
21:25

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
21:45

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
22:10

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
22:40

Pinkod (dečiji program)
23:10

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
23:35

Kefalica (dečiji program)
23:40

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
23:50

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
0:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
0:15

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
0:25

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
0:50

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
1:20

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
1:40

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
2:05

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
2:30

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
3:10

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
3:30

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:45

Kefalica (dečiji program)
3:50

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)