Mini Ultra

Mini Ultra

Subota (31. Januar)

Emisije koje su prošle
4:04

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
4:26

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
4:47

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
5:02

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
5:27

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
5:48

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
6:00

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
6:29

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
6:59

Robi robot (anim. serija, Kanada, 2010)
7:25

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
7:40

Životinjska farma (anim. serija, Australija, 2007)
7:55

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:13

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
8:26

Šizika Lulu (crt. serija, Belgija/Francuska, 2010)
8:53

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
9:20

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
9:45

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
10:15

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
10:45

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
11:35

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
12:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:20

Svet reči (anim. serija, SAD, 2007)
12:35

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
13:00

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
13:23

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
13:39

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
14:04

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
14:34

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
15:05

Robi robot (anim. serija, Kanada, 2010)

15:31

15:49

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
15:49

Životinjska farma (anim. serija, Australija, 2007)
16:03

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:20

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
16:35

Šizika Lulu (crt. serija, Belgija/Francuska, 2010)
17:05

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
17:35

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
18:05

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
18:35

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
19:00

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
19:41

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)

Nedelja (1. Februar)

4:04

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
4:26

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
4:47

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
5:02

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
5:27

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
5:48

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
6:00

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
6:29

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
6:59

Robi robot (anim. serija, Kanada, 2010)
7:25

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
7:40

Životinjska farma (anim. serija, Australija, 2007)
7:55

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:12

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
8:25

Šizika Lulu (crt. serija, Belgija/Francuska, 2010)
8:53

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
9:20

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
9:45

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
10:15

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
10:45

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
11:35

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
12:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:20

Svet reči (anim. serija, SAD, 2007)
12:35

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
13:00

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
13:22

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
13:38

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
14:04

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
14:34

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
15:04

Robi robot (anim. serija, Kanada, 2010)
15:29

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
15:48

Životinjska farma (anim. serija, Australija, 2007)
16:02

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:20

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
16:35

Šizika Lulu (crt. serija, Belgija/Francuska, 2010)
17:05

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
17:35

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
18:05

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
18:35

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
19:00

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
19:41

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)

Ponedeljak (2. Februar)

4:05

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
4:27

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
4:48

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
5:03

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
5:27

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
5:48

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
6:00

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
6:29

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
6:59

Robi robot (anim. serija, Kanada, 2010)
7:26

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
7:40

Životinjska farma (anim. serija, Australija, 2007)
7:55

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:13

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
8:25

Šizika Lulu (crt. serija, Belgija/Francuska, 2010)
8:55

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
9:21

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
9:45

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
10:15

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
10:45

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
11:35

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
12:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:20

Svet reči (anim. serija, SAD, 2007)
12:36

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
13:00

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
13:22

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
13:39

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
14:04

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
14:35

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
15:05

Robi robot (anim. serija, Kanada, 2010)
15:31

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
15:45

Životinjska farma (anim. serija, Australija, 2007)
16:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:20

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
16:36

Šizika Lulu (crt. serija, Belgija/Francuska, 2010)
17:05

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
17:35

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
18:05

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
18:35

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
19:00

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
19:42

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)

Utorak (3. Februar)

4:03

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
4:26

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
4:47

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
5:02

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
5:27

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
5:48

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
6:00

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
6:30

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
7:00

Robi robot (anim. serija, Kanada, 2010)
7:25

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
7:40

Životinjska farma (anim. serija, Australija, 2007)
7:55

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:10

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
8:25

Šizika Lulu (crt. serija, Belgija/Francuska, 2010)
8:50

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
9:20

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
9:45

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
10:15

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
10:45

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
11:35

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
12:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:20

Svet reči (anim. serija, SAD, 2007)
12:35

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
13:00

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
13:20

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
13:35

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
14:00

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
14:30

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
15:05

Robi robot (anim. serija, Kanada, 2010)
15:30

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
15:45

Životinjska farma (anim. serija, Australija, 2007)
16:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:20

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
16:35

Šizika Lulu (crt. serija, Belgija/Francuska, 2010)
17:05

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
17:35

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
18:05

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
18:35

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
19:00

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
19:30

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)

Sreda (4. Februar)

4:05

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
4:30

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
4:45

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
5:00

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
5:25

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
5:50

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
6:00

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
6:30

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
7:00

Robi robot (anim. serija, Kanada, 2010)
7:25

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
7:40

Životinjska farma (anim. serija, Australija, 2007)
7:55

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:10

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
8:25

Šizika Lulu (crt. serija, Belgija/Francuska, 2010)
8:50

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
9:20

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
9:45

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
10:15

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
10:45

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
11:35

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
12:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:20

Svet reči (anim. serija, SAD, 2007)
12:35

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
13:00

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
13:20

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
13:35

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
14:00

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
14:30

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
15:05

Robi robot (anim. serija, Kanada, 2010)
15:30

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
15:45

Životinjska farma (anim. serija, Australija, 2007)
16:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:20

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
16:35

Šizika Lulu (crt. serija, Belgija/Francuska, 2010)
17:05

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
17:35

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
18:05

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
18:35

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
19:00

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
19:30

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)

Subota (31. Januar)

20:01

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
20:25

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
20:40

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
21:05

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
21:27

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
21:43

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
22:10

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
22:41

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
23:11

Robi robot (anim. serija, Kanada, 2010)
23:35

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
23:53

Životinjska farma (anim. serija, Australija, 2007)
0:06

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
0:22

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
0:34

Šizika Lulu (crt. serija, Belgija/Francuska, 2010)
1:01

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
1:25

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
1:47

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
2:12

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
2:36

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
3:16

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
3:34

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:50

Svet reči (anim. serija, SAD, 2007)

Nedelja (1. Februar)

20:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
20:25

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
20:40

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
21:05

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
21:27

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
21:43

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
22:09

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
22:40

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
23:10

Robi robot (anim. serija, Kanada, 2010)
23:35

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
23:53

Životinjska farma (anim. serija, Australija, 2007)
0:06

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
0:22

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
0:35

Šizika Lulu (crt. serija, Belgija/Francuska, 2010)
1:01

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
1:25

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
1:47

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
2:12

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
2:37

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
3:17

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
3:34

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:50

Svet reči (anim. serija, SAD, 2007)

Ponedeljak (2. Februar)

20:02

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
20:25

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
20:40

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
21:05

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
21:27

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
21:44

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
22:10

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
22:40

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
23:11

Robi robot (anim. serija, Kanada, 2010)
23:36

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
23:50

Životinjska farma (anim. serija, Australija, 2007)
0:03

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
0:20

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
0:32

Šizika Lulu (crt. serija, Belgija/Francuska, 2010)
0:59

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
1:24

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
1:45

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
2:11

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
2:35

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
3:15

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
3:33

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:49

Svet reči (anim. serija, SAD, 2007)

Utorak (3. Februar)

20:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
20:25

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
20:40

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
21:05

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
21:25

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
21:40

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
22:05

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
22:40

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
23:10

Robi robot (anim. serija, Kanada, 2010)
23:35

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
23:50

Životinjska farma (anim. serija, Australija, 2007)
0:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
0:15

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
0:25

Šizika Lulu (crt. serija, Belgija/Francuska, 2010)
0:55

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
1:20

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
1:45

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
2:10

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
2:30

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
3:20

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
3:40

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:55

Svet reči (anim. serija, SAD, 2007)

Sreda (4. Februar)

20:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
20:25

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
20:40

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
21:05

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
21:25

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
21:40

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
22:05

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
22:40

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
23:10

Robi robot (anim. serija, Kanada, 2010)
23:35

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
23:50

Životinjska farma (anim. serija, Australija, 2007)
0:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
0:15

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
0:25

Šizika Lulu (crt. serija, Belgija/Francuska, 2010)
0:55

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
1:20

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
1:45

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
2:10

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
2:30

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
3:20

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
3:40

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:55

Svet reči (anim. serija, SAD, 2007)