Mini Ultra

Mini Ultra

Subota (30. April)

Emisije koje su prošle
4:05

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
4:20

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
4:40

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
5:02

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
5:24

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
5:39

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
6:00

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
6:22

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
6:46

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
6:54

Dipdap (crt. serija, Engleska)
6:58

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
7:22

Kefalica (dečiji program)
7:38

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
7:53

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:08

Dipdap (crt. serija, Engleska)
8:15

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
8:30

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
8:55

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
9:23

Dipdap (crt. serija, Engleska)
9:26

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
9:53

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
10:16

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
10:41

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
11:06

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
11:30

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
11:55

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:14

Kefalica (dečiji program)
12:29

Dipdap (crt. serija, Engleska)
12:33

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
12:59

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
13:11

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
13:38

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
13:58

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
14:23

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
14:49

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
14:59

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
15:23

Kefalica (dečiji program)
15:38

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)

15:52

16:07

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:07

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
16:23

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
16:47

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
17:16

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
17:42

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
18:04

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
18:30

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
18:58

Kefalica (dečiji program)
19:17

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
19:43

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)

Nedelja (1. Maj)

4:17

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
4:31

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
4:51

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
5:13

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
5:24

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
5:39

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
6:00

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
6:22

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
6:46

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
6:56

Dipdap (crt. serija, Engleska)
7:00

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
7:23

Kefalica (dečiji program)
7:39

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
7:54

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:09

Dipdap (crt. serija, Engleska)
8:15

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
8:30

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
8:55

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
9:23

Dipdap (crt. serija, Engleska)
9:26

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
9:54

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
10:17

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
10:41

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
11:05

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
11:29

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
11:52

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:10

Kefalica (dečiji program)
12:26

Dipdap (crt. serija, Engleska)
12:29

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
12:54

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
13:08

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
13:35

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
13:54

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
14:19

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
14:45

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
14:57

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
15:21

Kefalica (dečiji program)
15:36

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
15:50

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:06

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
16:22

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
16:46

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
17:14

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
17:39

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
18:01

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
18:27

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
18:55

Kefalica (dečiji program)
19:14

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
19:40

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)

Ponedeljak (2. Maj)

4:16

Lego Čima (anim. serija, Danska/Indija/Tajland, 2013)
4:29

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
4:49

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
5:11

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
5:21

Dipdap (crt. serija, Engleska)
5:24

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
5:40

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
6:00

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
6:23

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
6:45

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
7:07

Dipdap (crt. serija, Engleska)
7:10

Kefalica (dečiji program)
7:19

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
7:30

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
7:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:00

Dipdap (crt. serija, Engleska)
8:05

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
8:20

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
8:45

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
9:11

Dipdap (crt. serija, Engleska)
9:15

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
9:40

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
10:05

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
10:30

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
10:55

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
11:20

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
11:41

Dipdap (crt. serija, Engleska)
11:46

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:05

Kefalica (dečiji program)
12:10

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
12:21

Dipdap (crt. serija, Engleska)
12:25

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
12:50

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
13:15

Lego Čima (anim. serija, Danska/Indija/Tajland, 2013)
13:30

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
13:55

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
14:20

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
14:42

Dipdap (crt. serija, Engleska)
14:50

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
15:12

Kefalica (dečiji program)
15:20

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
15:29

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
15:40

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:00

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
16:15

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
16:40

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
17:06

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
17:30

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
17:56

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
18:17

Dipdap (crt. serija, Engleska)
18:21

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
18:40

Kefalica (dečiji program)
18:55

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
19:10

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
19:35

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)

Utorak (3. Maj)

4:08

Lego Čima (anim. serija, Danska/Indija/Tajland, 2013)
4:20

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
4:40

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
5:02

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
5:24

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
5:39

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
6:00

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
6:23

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
6:45

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
7:05

Dipdap (crt. serija, Engleska)
7:10

Kefalica (dečiji program)
7:20

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
7:30

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
7:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:00

Dipdap (crt. serija, Engleska)
8:05

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
8:20

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
8:45

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
9:10

Dipdap (crt. serija, Engleska)
9:15

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
9:40

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
10:05

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
10:30

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
10:55

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
11:20

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
11:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:05

Kefalica (dečiji program)
12:10

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
12:20

Dipdap (crt. serija, Engleska)
12:25

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
12:50

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
13:15

Lego Čima (anim. serija, Danska/Indija/Tajland, 2013)
13:30

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
13:55

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
14:20

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
14:45

Dipdap (crt. serija, Engleska)
14:50

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
15:15

Kefalica (dečiji program)
15:20

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
15:30

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
15:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:00

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
16:15

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
16:40

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
17:05

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
17:30

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
17:55

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
18:17

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
18:40

Kefalica (dečiji program)
18:50

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
19:00

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
19:25

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
19:45

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)

Sreda (4. Maj)

4:05

Lego Čima (anim. serija, Danska/Indija/Tajland, 2013)
4:20

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
4:40

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
5:05

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
5:25

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
5:40

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
6:00

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
6:23

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
6:45

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
7:05

Dipdap (crt. serija, Engleska)
7:10

Kefalica (dečiji program)
7:20

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
7:30

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
7:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:00

Dipdap (crt. serija, Engleska)
8:05

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
8:20

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
8:45

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
9:10

Dipdap (crt. serija, Engleska)
9:15

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
9:40

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
10:05

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
10:30

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
10:55

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
11:20

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
11:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:05

Kefalica (dečiji program)
12:10

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
12:20

Dipdap (crt. serija, Engleska)
12:25

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
12:50

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
13:15

Lego Čima (anim. serija, Danska/Indija/Tajland, 2013)
13:30

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
13:55

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
14:20

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
14:45

Dipdap (crt. serija, Engleska)
14:50

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
15:15

Kefalica (dečiji program)
15:20

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
15:30

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
15:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:00

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
16:15

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
16:40

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
17:05

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
17:30

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
17:55

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
18:17

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
18:40

Kefalica (dečiji program)
18:50

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
19:00

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
19:25

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
19:45

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)

Subota (30. April)

20:02

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
20:17

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
20:44

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
20:55

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
21:14

Dipdap (crt. serija, Engleska)
21:18

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
21:36

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
22:01

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
22:26

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
22:34

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
22:59

Kefalica (dečiji program)
23:14

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
23:26

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
23:42

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
23:56

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
0:17

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
0:41

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
1:03

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
1:23

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
1:45

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
2:09

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
2:31

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
2:52

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:08

Kefalica (dečiji program)
3:24

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
3:46

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
3:54

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)

Nedelja (1. Maj)

19:59

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
20:14

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
20:39

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
20:51

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
21:10

Dipdap (crt. serija, Engleska)
21:14

Lego Čima (anim. serija, Danska/Indija/Tajland, 2013)
21:30

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
21:55

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
22:20

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
22:30

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
22:54

Kefalica (dečiji program)
23:10

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
23:22

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
23:37

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
23:50

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
0:11

Dipdap (crt. serija, Engleska)
0:14

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
0:38

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
1:01

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
1:20

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
1:42

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
2:06

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
2:28

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
2:50

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:05

Kefalica (dečiji program)
3:21

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
3:43

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
3:54

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)

Ponedeljak (2. Maj)

19:55

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
20:10

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
20:35

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
20:55

Dipdap (crt. serija, Engleska)
21:00

Lego Čima (anim. serija, Danska/Indija/Tajland, 2013)
21:15

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
21:40

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
22:05

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
22:30

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
22:53

Kefalica (dečiji program)
22:55

Dipdap (crt. serija, Engleska)
23:00

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
23:10

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
23:22

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
23:38

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
23:51

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
0:12

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
0:36

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
0:59

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
1:18

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
1:40

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
2:04

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
2:26

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
2:47

Dipdap (crt. serija, Engleska)
2:51

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:06

Kefalica (dečiji program)
3:11

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
3:20

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
3:42

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
3:45

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)

Utorak (3. Maj)

20:00

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
20:25

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
20:45

Dipdap (crt. serija, Engleska)
20:50

Lego Čima (anim. serija, Danska/Indija/Tajland, 2013)
21:10

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
21:35

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
22:00

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
22:25

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
22:50

Kefalica (dečiji program)
22:55

Dipdap (crt. serija, Engleska)
23:00

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
23:10

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
23:20

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
23:35

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
23:50

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
0:15

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
0:40

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
1:00

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
1:20

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
1:43

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
2:03

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
2:25

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
2:45

Dipdap (crt. serija, Engleska)
2:50

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:05

Kefalica (dečiji program)
3:10

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
3:20

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
3:45

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)

Sreda (4. Maj)

20:00

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
20:25

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
20:45

Dipdap (crt. serija, Engleska)
20:50

Lego Čima (anim. serija, Danska/Indija/Tajland, 2013)
21:10

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
21:35

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
22:00

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
22:25

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
22:50

Kefalica (dečiji program)
22:55

Dipdap (crt. serija, Engleska)
23:00

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
23:10

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
23:20

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
23:35

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
23:50

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
0:15

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
0:40

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
1:00

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
1:20

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
1:43

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
2:03

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
2:25

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
2:45

Dipdap (crt. serija, Engleska)
2:50

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:05

Kefalica (dečiji program)
3:10

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
3:20

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
3:45

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)