Mini Ultra

Mini Ultra

Petak (19. Decembar)

Emisije koje su prošle
4:06

Pokojo (anim. serija, Španija/Engleska, 2005)
4:21

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
4:36

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
5:01

Malo Kraljevstvo (anim. serija, Engleska, 2009)
5:23

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
5:48

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
6:00

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
6:29

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
6:59

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
7:21

Nuki i prijatelji (anim. film)
7:40

Tikili Tok (anim. serija, Južna Koreja/Engleska, 2012)

07:55

08:10

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:10

Čagington (anim. serija, Engleska, 2008)
8:25

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
8:52

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
9:20

Malo Kraljevstvo (anim. serija, Engleska, 2009)
9:47

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
10:16

Medenjaci (anim. film, SAD, 2007)
10:43

Štrumfovi (crt. serija, SAD/Belgija, 1981)
11:37

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
12:01

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:15

Svet reči (anim. serija, SAD, 2007)
12:32

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
13:00

Pokojo (anim. serija, Španija/Engleska, 2005)
13:20

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
13:37

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
14:05

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
14:36

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
15:08

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
15:32

Nuki i prijatelji (anim. film)
15:45

Tikili Tok (anim. serija, Južna Koreja/Engleska, 2012)
16:01

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:16

Čagington (anim. serija, Engleska, 2008)
16:35

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
17:02

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
17:31

Malo Kraljevstvo (anim. serija, Engleska, 2009)
17:50

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
18:22

Medenjaci (anim. film, SAD, 2007)
18:50

Štrumfovi (crt. serija, SAD/Belgija, 1981)
19:22

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)

Subota (20. Decembar)

4:06

Pokojo (anim. serija, Španija/Engleska, 2005)
4:21

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
4:36

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
5:01

Malo Kraljevstvo (anim. serija, Engleska, 2009)
5:24

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
5:48

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
6:00

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
6:30

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
7:00

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
7:20

Nuki i prijatelji (anim. film)
7:40

Tikili Tok (anim. serija, Južna Koreja/Engleska, 2012)
7:55

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:10

Čagington (anim. serija, Engleska, 2008)
8:25

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
8:50

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
9:20

Malo Kraljevstvo (anim. serija, Engleska, 2009)
9:45

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
10:10

Medenjaci (anim. film, SAD, 2007)
10:40

Štrumfovi (crt. serija, SAD/Belgija, 1981)
11:30

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
11:55

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:15

Svet reči (anim. serija, SAD, 2007)
12:30

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
13:00

Pokojo (anim. serija, Španija/Engleska, 2005)
13:20

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
13:35

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
14:00

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
14:30

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
15:05

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
15:25

Nuki i prijatelji (anim. film)
15:45

Tikili Tok (anim. serija, Južna Koreja/Engleska, 2012)
15:55

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:15

Čagington (anim. serija, Engleska, 2008)
16:35

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
17:00

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
17:25

Malo Kraljevstvo (anim. serija, Engleska, 2009)
17:50

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
18:20

Medenjaci (anim. film, SAD, 2007)
18:50

Štrumfovi (crt. serija, SAD/Belgija, 1981)
19:20

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
19:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)

Nedelja (21. Decembar)

4:05

Pokojo (anim. serija, Španija/Engleska, 2005)
4:20

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
4:35

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
5:00

Malo Kraljevstvo (anim. serija, Engleska, 2009)
5:25

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
5:50

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
6:00

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
6:30

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
7:00

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
7:20

Nuki i prijatelji (anim. film)
7:40

Tikili Tok (anim. serija, Južna Koreja/Engleska, 2012)
7:55

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:10

Čagington (anim. serija, Engleska, 2008)
8:25

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
8:50

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
9:20

Malo Kraljevstvo (anim. serija, Engleska, 2009)
9:45

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
10:10

Medenjaci (anim. film, SAD, 2007)
10:40

Štrumfovi (crt. serija, SAD/Belgija, 1981)
11:30

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
11:55

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:15

Svet reči (anim. serija, SAD, 2007)
12:30

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
13:00

Pokojo (anim. serija, Španija/Engleska, 2005)
13:20

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
13:35

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
14:00

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
14:30

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
15:05

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
15:25

Nuki i prijatelji (anim. film)
15:45

Tikili Tok (anim. serija, Južna Koreja/Engleska, 2012)
15:55

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:15

Čagington (anim. serija, Engleska, 2008)
16:35

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
17:00

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
17:25

Malo Kraljevstvo (anim. serija, Engleska, 2009)
17:50

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
18:20

Medenjaci (anim. film, SAD, 2007)
18:50

Štrumfovi (crt. serija, SAD/Belgija, 1981)
19:20

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
19:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)

Ponedeljak (22. Decembar)

4:05

Pokojo (anim. serija, Španija/Engleska, 2005)
4:20

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
4:35

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
5:00

Malo Kraljevstvo (anim. serija, Engleska, 2009)
5:25

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
5:50

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
6:00

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
6:30

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
7:00

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
7:20

Nuki i prijatelji (anim. film)
7:40

Tikili Tok (anim. serija, Južna Koreja/Engleska, 2012)
7:55

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:10

Čagington (anim. serija, Engleska, 2008)
8:25

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
8:50

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
9:20

Malo Kraljevstvo (anim. serija, Engleska, 2009)
9:45

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
10:10

Medenjaci (anim. film, SAD, 2007)
10:40

Štrumfovi (crt. serija, SAD/Belgija, 1981)
11:30

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
11:55

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:15

Svet reči (anim. serija, SAD, 2007)
12:30

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
13:00

Pokojo (anim. serija, Španija/Engleska, 2005)
13:20

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
13:35

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
14:00

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
14:30

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
15:05

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
15:25

Nuki i prijatelji (anim. film)
15:45

Tikili Tok (anim. serija, Južna Koreja/Engleska, 2012)
15:55

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:15

Čagington (anim. serija, Engleska, 2008)
16:35

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
17:00

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
17:25

Malo Kraljevstvo (anim. serija, Engleska, 2009)
17:50

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
18:20

Medenjaci (anim. film, SAD, 2007)
18:50

Štrumfovi (crt. serija, SAD/Belgija, 1981)
19:20

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
19:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)

Utorak (23. Decembar)

4:05

Pokojo (anim. serija, Španija/Engleska, 2005)
4:20

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
4:35

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
5:00

Malo Kraljevstvo (anim. serija, Engleska, 2009)
5:25

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
6:00

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
6:30

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
7:00

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
7:20

Nuki i prijatelji (anim. film)
7:40

Tikili Tok (anim. serija, Južna Koreja/Engleska, 2012)
7:55

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:10

Čagington (anim. serija, Engleska, 2008)
8:25

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
8:50

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
9:20

Malo Kraljevstvo (anim. serija, Engleska, 2009)
9:45

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
10:10

Medenjaci (anim. film, SAD, 2007)
10:40

Štrumfovi (crt. serija, SAD/Belgija, 1981)
11:30

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
11:55

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:15

Svet reči (anim. serija, SAD, 2007)
12:30

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
13:00

Pokojo (anim. serija, Španija/Engleska, 2005)
13:20

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
13:35

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
14:00

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
14:30

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
15:05

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
15:25

Nuki i prijatelji (anim. film)
15:45

Tikili Tok (anim. serija, Južna Koreja/Engleska, 2012)
15:55

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:15

Čagington (anim. serija, Engleska, 2008)
16:35

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
17:00

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
17:25

Malo Kraljevstvo (anim. serija, Engleska, 2009)
17:50

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
18:20

Medenjaci (anim. film, SAD, 2007)
18:50

Štrumfovi (crt. serija, SAD/Belgija, 1981)
19:20

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
19:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)

Petak (19. Decembar)

19:50

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
20:06

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
20:23

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
20:50

Pokojo (anim. serija, Španija/Engleska, 2005)
21:10

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
21:28

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
21:55

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
22:27

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
22:58

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
23:19

Nuki i prijatelji (anim. film)
23:30

Tikili Tok (anim. serija, Južna Koreja/Engleska, 2012)
23:42

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
23:55

Čagington (anim. serija, Engleska, 2008)
0:06

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
0:30

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
0:55

Malo Kraljevstvo (anim. serija, Engleska, 2009)
1:18

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
1:43

Medenjaci (anim. film, SAD, 2007)
2:07

Štrumfovi (crt. serija, SAD/Belgija, 1981)
2:56

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
3:18

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:30

Svet reči (anim. serija, SAD, 2007)
3:44

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)

Subota (20. Decembar)

20:05

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
20:20

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
20:50

Pokojo (anim. serija, Španija/Engleska, 2005)
21:10

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
21:25

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
21:50

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
22:20

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
22:50

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
23:10

Nuki i prijatelji (anim. film)
23:25

Tikili Tok (anim. serija, Južna Koreja/Engleska, 2012)
23:35

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
23:55

Čagington (anim. serija, Engleska, 2008)
0:05

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
0:30

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
0:55

Malo Kraljevstvo (anim. serija, Engleska, 2009)
1:15

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
1:40

Medenjaci (anim. film, SAD, 2007)
2:05

Štrumfovi (crt. serija, SAD/Belgija, 1981)
2:55

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
3:15

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:30

Svet reči (anim. serija, SAD, 2007)
3:45

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)

Nedelja (21. Decembar)

20:05

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
20:20

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
20:50

Pokojo (anim. serija, Španija/Engleska, 2005)
21:10

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
21:25

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
21:50

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
22:20

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
22:50

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
23:10

Nuki i prijatelji (anim. film)
23:25

Tikili Tok (anim. serija, Južna Koreja/Engleska, 2012)
23:35

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
23:55

Čagington (anim. serija, Engleska, 2008)
0:05

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
0:30

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
0:55

Malo Kraljevstvo (anim. serija, Engleska, 2009)
1:15

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
1:40

Medenjaci (anim. film, SAD, 2007)
2:05

Štrumfovi (crt. serija, SAD/Belgija, 1981)
2:55

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
3:15

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:30

Svet reči (anim. serija, SAD, 2007)
3:45

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)

Ponedeljak (22. Decembar)

20:05

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
20:20

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
20:50

Pokojo (anim. serija, Španija/Engleska, 2005)
21:10

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
21:25

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
21:50

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
22:20

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
22:50

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
23:10

Nuki i prijatelji (anim. film)
23:25

Tikili Tok (anim. serija, Južna Koreja/Engleska, 2012)
23:35

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
23:55

Čagington (anim. serija, Engleska, 2008)
0:05

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
0:30

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
0:55

Malo Kraljevstvo (anim. serija, Engleska, 2009)
1:15

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
1:40

Medenjaci (anim. film, SAD, 2007)
2:05

Štrumfovi (crt. serija, SAD/Belgija, 1981)
2:55

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
3:15

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:30

Svet reči (anim. serija, SAD, 2007)
3:45

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)

Utorak (23. Decembar)

20:05

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
20:20

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
20:50

Pokojo (anim. serija, Španija/Engleska, 2005)
21:10

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
21:25

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
21:50

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
22:20

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
22:50

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
23:10

Nuki i prijatelji (anim. film)
23:25

Tikili Tok (anim. serija, Južna Koreja/Engleska, 2012)
23:35

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
23:55

Čagington (anim. serija, Engleska, 2008)
0:05

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
0:30

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
0:55

Malo Kraljevstvo (anim. serija, Engleska, 2009)
1:15

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
1:40

Medenjaci (anim. film, SAD, 2007)
2:05

Štrumfovi (crt. serija, SAD/Belgija, 1981)
2:55

Pogađajte sa Čađom (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
3:15

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:30

Svet reči (anim. serija, SAD, 2007)
3:45

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)