Mini Ultra

Mini Ultra

Subota (30. Jul)

Emisije koje su prošle
4:08

Lego Čima (anim. serija, Danska/Indija/Tajland, 2013)
4:20

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
4:41

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)

05:03

05:24

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
5:24

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
5:39

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
6:00

Patrolne Šape (anim. serija, Kanada/SAD, 2013)
6:24

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
6:49

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
6:59

Dip Dap (crt. serija, Engleska)
7:03

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
7:26

Kefalica (dečiji program)
7:41

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
7:55

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:10

Dip Dap (crt. serija, Engleska)
8:15

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
8:30

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
8:55

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
9:20

Dip Dap (crt. serija, Engleska)
9:24

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
9:47

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
10:09

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
10:32

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
10:56

Patrolne Šape (anim. serija, Kanada/SAD, 2013)
11:21

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
11:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:05

Kefalica (dečiji program)
12:20

Dip Dap (crt. serija, Engleska)
12:25

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
12:51

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
13:05

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
13:30

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
13:55

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
14:20

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
14:45

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
14:57

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
15:20

Kefalica (dečiji program)
15:36

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
15:48

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:04

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
16:17

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
16:40

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
17:06

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
17:30

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
17:55

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
18:21

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
18:45

Kefalica (dečiji program)
19:02

Dip Dap (crt. serija, Engleska)
19:10

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
19:35

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)

Nedelja (31. Jul)

4:20

Lego Čima (anim. serija, Danska/Indija/Tajland, 2013)
4:32

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
4:52

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
5:13

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
5:24

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
5:39

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
6:00

Patrolne Šape (anim. serija, Kanada/SAD, 2013)
6:24

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
6:49

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
6:58

Dip Dap (crt. serija, Engleska)
7:01

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
7:25

Kefalica (dečiji program)
7:40

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
7:55

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:10

Dip Dap (crt. serija, Engleska)
8:15

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
8:30

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
8:55

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
9:21

Dip Dap (crt. serija, Engleska)
9:25

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
9:51

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
10:13

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
10:36

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
11:00

Patrolne Šape (anim. serija, Kanada/SAD, 2013)
11:25

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
11:48

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:05

Kefalica (dečiji program)
12:20

Dip Dap (crt. serija, Engleska)
12:25

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
12:51

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
13:05

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
13:32

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
13:51

Dip Dap (crt. serija, Engleska)
13:55

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
14:20

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
14:46

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
14:56

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
15:20

Kefalica (dečiji program)
15:35

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
15:47

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:03

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
16:16

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
16:40

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
17:06

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
17:30

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
17:52

Dip Dap (crt. serija, Engleska)
17:55

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
18:19

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
18:46

Kefalica (dečiji program)
19:02

Dip Dap (crt. serija, Engleska)
19:10

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
19:35

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)

Ponedeljak (1. Avgust)

4:20

Lego Čima (anim. serija, Danska/Indija/Tajland, 2013)
4:32

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
4:52

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
5:14

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
5:24

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
5:39

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
6:00

Patrolne Šape (anim. serija, Kanada/SAD, 2013)
6:23

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
6:45

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
7:05

Dip Dap (crt. serija, Engleska)
7:10

Kefalica (dečiji program)
7:20

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
7:30

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
7:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:00

Dip Dap (crt. serija, Engleska)
8:05

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
8:20

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
8:45

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
9:10

Dip Dap (crt. serija, Engleska)
9:15

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
9:40

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
10:05

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
10:30

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
10:55

Patrolne Šape (anim. serija, Kanada/SAD, 2013)
11:20

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
11:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:05

Kefalica (dečiji program)
12:10

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
12:20

Dip Dap (crt. serija, Engleska)
12:25

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
12:50

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
13:15

Lego Čima (anim. serija, Danska/Indija/Tajland, 2013)
13:30

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
13:55

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
14:20

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
14:45

Dip Dap (crt. serija, Engleska)
14:50

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
15:15

Kefalica (dečiji program)
15:20

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
15:30

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
15:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:00

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
16:15

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
16:40

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
17:05

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
17:30

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
17:55

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
18:17

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
18:45

Kefalica (dečiji program)
18:55

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
19:10

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
19:35

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)

Utorak (2. Avgust)

4:05

Lego Čima (anim. serija, Danska/Indija/Tajland, 2013)
4:20

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
4:40

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
5:05

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
5:25

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
5:40

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
6:00

Patrolne Šape (anim. serija, Kanada/SAD, 2013)
6:23

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
6:45

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
7:05

Dip Dap (crt. serija, Engleska)
7:10

Kefalica (dečiji program)
7:20

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
7:30

Molang
7:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:00

Dip Dap (crt. serija, Engleska)
8:05

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
8:20

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
8:45

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
9:10

Molang
9:15

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
9:40

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
10:05

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
10:30

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
10:55

Patrolne Šape (anim. serija, Kanada/SAD, 2013)
11:20

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
11:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:05

Kefalica (dečiji program)
12:10

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
12:20

Molang
12:25

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
12:50

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
13:15

Lego Čima (anim. serija, Danska/Indija/Tajland, 2013)
13:30

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
13:55

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
14:20

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
14:45

Dip Dap (crt. serija, Engleska)
14:50

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
15:15

Kefalica (dečiji program)
15:20

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
15:30

Molang
15:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:00

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
16:15

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
16:40

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
17:05

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
17:30

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
17:55

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
18:17

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
18:45

Kefalica (dečiji program)
18:55

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
19:10

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
19:35

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)

Sreda (3. Avgust)

4:05

Lego Čima (anim. serija, Danska/Indija/Tajland, 2013)
4:20

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
4:40

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
5:05

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
5:25

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
5:40

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
6:00

Patrolne Šape (anim. serija, Kanada/SAD, 2013)
6:23

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
6:45

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
7:05

Dip Dap (crt. serija, Engleska)
7:10

Kefalica (dečiji program)
7:20

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
7:30

Molang
7:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:00

Dip Dap (crt. serija, Engleska)
8:05

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
8:20

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
8:45

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
9:10

Molang
9:15

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
9:40

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
10:05

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
10:30

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
10:55

Patrolne Šape (anim. serija, Kanada/SAD, 2013)
11:20

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
11:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:05

Kefalica (dečiji program)
12:10

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
12:20

Molang
12:25

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
12:50

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
13:15

Lego Čima (anim. serija, Danska/Indija/Tajland, 2013)
13:30

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
13:55

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
14:20

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
14:45

Dip Dap (crt. serija, Engleska)
14:50

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
15:15

Kefalica (dečiji program)
15:20

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
15:30

Molang
15:45

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:00

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
16:15

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
16:40

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
17:05

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
17:30

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
17:55

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
18:17

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
18:45

Kefalica (dečiji program)
18:55

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
19:10

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
19:35

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)

Subota (30. Jul)

19:50

Dip Dap (crt. serija, Engleska)
19:55

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
20:10

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
20:37

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
20:50

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
21:12

Dip Dap (crt. serija, Engleska)
21:15

Lego Čima (anim. serija, Danska/Indija/Tajland, 2013)
21:30

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
21:55

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
22:20

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
22:30

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
22:55

Kefalica (dečiji program)
23:12

Dip Dap (crt. serija, Engleska)
23:15

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
23:27

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
23:43

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
23:55

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
0:16

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
0:41

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
1:03

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
1:23

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
1:45

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
2:07

Patrolne Šape (anim. serija, Kanada/SAD, 2013)
2:30

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
2:51

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:07

Kefalica (dečiji program)
3:23

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
3:46

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
3:56

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)

Nedelja (31. Jul)

19:51

Dip Dap (crt. serija, Engleska)
19:55

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
20:10

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
20:37

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
20:50

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
21:11

Dip Dap (crt. serija, Engleska)
21:15

Lego Čima (anim. serija, Danska/Indija/Tajland, 2013)
21:30

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
21:55

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
22:21

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
22:30

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
22:55

Kefalica (dečiji program)
23:11

Dip Dap (crt. serija, Engleska)
23:15

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
23:26

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
23:42

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
23:55

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
0:16

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
0:41

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
1:03

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
1:23

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
1:45

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
2:10

Patrolne Šape (anim. serija, Kanada/SAD, 2013)
2:34

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
2:55

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:11

Kefalica (dečiji program)
3:26

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
3:49

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
3:58

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)

Ponedeljak (1. Avgust)

19:55

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
20:10

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
20:35

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
20:55

Dip Dap (crt. serija, Engleska)
21:00

Lego Čima (anim. serija, Danska/Indija/Tajland, 2013)
21:15

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
21:40

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
22:05

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
22:30

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
22:50

Kefalica (dečiji program)
22:55

Dip Dap (crt. serija, Engleska)
23:00

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
23:10

Nuki i prijatelji (anim. serija, Francuska, 2008)
23:20

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
23:35

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
23:50

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
0:15

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
0:40

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
1:00

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
1:20

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
1:43

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
2:03

Patrolne Šape (anim. serija, Kanada/SAD, 2013)
2:25

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
2:45

Dip Dap (crt. serija, Engleska)
2:50

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:05

Kefalica (dečiji program)
3:10

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
3:20

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
3:45

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)

Utorak (2. Avgust)

19:50

Molang
19:55

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
20:10

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
20:35

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
20:55

Dip Dap (crt. serija, Engleska)
21:00

Lego Čima (anim. serija, Danska/Indija/Tajland, 2013)
21:15

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
21:40

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
22:05

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
22:30

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
22:50

Kefalica (dečiji program)
22:55

Dip Dap (crt. serija, Engleska)
23:00

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
23:10

Molang
23:20

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
23:35

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
23:50

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
0:15

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
0:40

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
1:00

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
1:20

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
1:43

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
2:03

Patrolne Šape (anim. serija, Kanada/SAD, 2013)
2:25

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
2:45

Dip Dap (crt. serija, Engleska)
2:50

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:05

Kefalica (dečiji program)
3:10

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
3:20

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
3:45

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)

Sreda (3. Avgust)

19:50

Molang
19:55

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
20:10

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
20:35

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
20:55

Dip Dap (crt. serija, Engleska)
21:00

Lego Čima (anim. serija, Danska/Indija/Tajland, 2013)
21:15

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
21:40

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
22:05

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
22:30

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
22:50

Kefalica (dečiji program)
22:55

Dip Dap (crt. serija, Engleska)
23:00

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
23:10

Molang
23:20

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
23:35

Oktonauti (anim. serija, SAD/Irska/Engleska, 2010)
23:50

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
0:15

Pčelica Maja (crt. serija, Francuska, 2012)
0:40

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
1:00

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
1:20

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
1:43

Dvorištvance (anim. serija, Kanada/SAD, 2004)
2:03

Patrolne Šape (anim. serija, Kanada/SAD, 2013)
2:25

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
2:45

Dip Dap (crt. serija, Engleska)
2:50

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:05

Kefalica (dečiji program)
3:10

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
3:20

Frenina stopala (anim. serija, Kanada, 2003)
3:45

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)