Mini Ultra

Mini Ultra

Sreda (2. Septembar)

Emisije koje su prošle
4:07

Pinkod (dečiji program)
4:34

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
4:50
4:57

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
5:13

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
5:36

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
6:00

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
6:38

Pinkod (dečiji program)
6:55

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
7:25

Kefalica (dečiji program)
7:31

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
7:41

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
7:55

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:10

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
8:25

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
8:51

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
9:21

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
9:45

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
10:15

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
10:45

Čupave priče (dečiji program)
10:50

Košnica (anim. serija, Engleska, 2010)
10:57

Raja Rikša (dečiji program, 2011)
11:10

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
11:35

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
12:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:11

Kefalica (dečiji program)
12:17

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
12:43

Pinkod (dečiji program)
13:00

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
13:15
13:25

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
13:41

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
14:05

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
14:43

Pinkod (dečiji program)
15:00

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
15:30

Kefalica (dečiji program)
15:37

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
15:51

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
16:05

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:22

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
16:35

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
17:00

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
17:30

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
18:00

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)

18:30

19:00

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
19:00

Čupave priče (dečiji program)
19:05

Košnica (anim. serija, Engleska, 2010)
19:12

Raja Rikša (dečiji program, 2011)
19:20

Kefalica (dečiji program)
19:27

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
19:40

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)

Četvrtak (3. Septembar)

4:18

Pinkod (dečiji program)
4:33

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
4:49
4:56

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
5:11

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
5:36

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
6:00

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
6:25

Pinkod (dečiji program)
6:55

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
7:25

Kefalica (dečiji program)
7:32

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
7:43

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
7:57

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:10

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
8:25

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
8:50

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
9:20

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
9:45

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
10:15

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
10:45

Čupave priče (dečiji program)
10:50

Košnica (anim. serija, Engleska, 2010)
10:57

Raja Rikša (dečiji program, 2011)
11:10

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
11:35

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
12:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:11

Kefalica (dečiji program)
12:17

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
12:30

Pinkod (dečiji program)
13:00

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
13:15
13:25

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
13:42

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
14:06

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
14:30

Pinkod (dečiji program)
15:01

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
15:30

Kefalica (dečiji program)
15:36

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
15:50

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
16:05

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:20

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
16:35

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
17:00

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
17:30

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
18:00

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
18:30

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
19:00

Čupave priče (dečiji program)
19:05

Košnica (anim. serija, Engleska, 2010)
19:13

Raja Rikša (dečiji program, 2011)
19:21

Kefalica (dečiji program)
19:26

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
19:40

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)

Petak (4. Septembar)

4:06

Pinkod (dečiji program)
4:33

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
4:48
4:56

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
5:11

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
5:36

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
6:00

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
6:25

Pinkod (dečiji program)
6:55

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
7:25

Kefalica (dečiji program)
7:30

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
7:40

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
7:55

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:10

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
8:25

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
8:50

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
9:20

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
9:45

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
10:15

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
10:45

Čupave priče (dečiji program)
10:50

Košnica (anim. serija, Engleska, 2010)
10:58

Raja Rikša (dečiji program, 2011)
11:10

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
11:35

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
12:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:10

Kefalica (dečiji program)
12:15

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
12:30

Pinkod (dečiji program)
13:00

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
13:15
13:25

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
13:40

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
14:05

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
14:30

Pinkod (dečiji program)
15:00

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
15:30

Kefalica (dečiji program)
15:35

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
15:50

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
16:05

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:20

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
16:35

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
17:00

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
17:30

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
18:00

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
18:30

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
19:00

Čupave priče (dečiji program)
19:05

Košnica (anim. serija, Engleska, 2010)
19:12

Raja Rikša (dečiji program, 2011)
19:20

Kefalica (dečiji program)
19:25

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
19:40

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)

Subota (5. Septembar)

4:05

Pinkod (dečiji program)
4:30

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
4:45
4:55

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
5:10

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
5:35

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
6:00

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
6:25

Pinkod (dečiji program)
6:40

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
6:55

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
7:25

Kefalica (dečiji program)
7:40

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
7:55

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:10

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
8:25

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
8:50

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
9:20

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
9:45

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
10:15

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
10:45

Čupave priče (dečiji program)
10:50

Košnica (anim. serija, Engleska, 2010)
10:58

Raja Rikša (dečiji program, 2011)
11:10

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
11:35

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
12:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:20

Kefalica (dečiji program)
12:35

Pinkod (dečiji program)
12:50

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
13:00

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
13:15
13:25

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
13:40

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
14:05

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
14:30

Pinkod (dečiji program)
15:05

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
15:15

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
15:30

Kefalica (dečiji program)
15:45

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
16:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:20

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
16:35

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
17:00

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
17:30

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
18:00

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
18:30

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
19:00

Čupave priče (dečiji program)
19:05

Košnica (anim. serija, Engleska, 2010)
19:12

Raja Rikša (dečiji program, 2011)
19:20

Kefalica (dečiji program)
19:40

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)

Nedelja (6. Septembar)

4:05

Pinkod (dečiji program)
4:20

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
4:30

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
4:45
4:55

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
5:10

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
5:35

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
6:00

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
6:25

Pinkod (dečiji program)
6:40

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
6:55

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
7:25

Kefalica (dečiji program)
7:40

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
7:55

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:10

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
8:25

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
8:50

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
9:20

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
9:45

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
10:15

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
10:45

Čupave priče (dečiji program)
10:50

Košnica (anim. serija, Engleska, 2010)
10:58

Raja Rikša (dečiji program, 2011)
11:10

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
11:35

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
12:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:20

Kefalica (dečiji program)
12:35

Pinkod (dečiji program)
12:50

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
13:00

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
13:15
13:25

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
13:40

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
14:05

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
14:30

Pinkod (dečiji program)
14:50

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
15:05

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
15:30

Kefalica (dečiji program)
15:45

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
16:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:20

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
16:35

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
17:00

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
17:30

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
18:00

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
18:30

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
19:00

Čupave priče (dečiji program)
19:05

Košnica (anim. serija, Engleska, 2010)
19:12

Raja Rikša (dečiji program, 2011)
19:20

Kefalica (dečiji program)
19:40

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)

Sreda (2. Septembar)

20:05

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
20:20

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
20:48

Pinkod (dečiji program)
21:05

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
21:20
21:30

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
21:46

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
22:10

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
22:48

Pinkod (dečiji program)
23:05

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
23:30

Kefalica (dečiji program)
23:35

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
23:45

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
0:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
0:17

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
0:30

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
0:55

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
1:20

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
1:42

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
2:04

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
2:30

Čupave priče (dečiji program)
2:35

Košnica (anim. serija, Engleska, 2010)
2:42

Raja Rikša (dečiji program, 2011)
2:51

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
3:15

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
3:40

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:51

Kefalica (dečiji program)
3:56

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)

Četvrtak (3. Septembar)

20:05

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
20:20

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
20:35

Pinkod (dečiji program)
21:05

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
21:21
21:30

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
21:47

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
22:11

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
22:35

Pinkod (dečiji program)
23:05

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
23:30

Kefalica (dečiji program)
23:35

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
23:46

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
0:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
0:15

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
0:30

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
0:55

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
1:19

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
1:41

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
2:05

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
2:30

Čupave priče (dečiji program)
2:35

Košnica (anim. serija, Engleska, 2010)
2:42

Raja Rikša (dečiji program, 2011)
2:50

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
3:15

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
3:39

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:51

Kefalica (dečiji program)
3:55

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)

Petak (4. Septembar)

20:05

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
20:20

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
20:35

Pinkod (dečiji program)
21:05

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
21:20
21:30

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
21:45

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
22:10

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
22:35

Pinkod (dečiji program)
23:05

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
23:30

Kefalica (dečiji program)
23:35

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
23:45

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
0:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
0:15

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
0:30

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
0:55

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
1:20

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
1:40

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
2:05

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
2:30

Čupave priče (dečiji program)
2:35

Košnica (anim. serija, Engleska, 2010)
2:43

Raja Rikša (dečiji program, 2011)
2:50

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
3:15

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
3:40

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:50

Kefalica (dečiji program)
3:55

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)

Subota (5. Septembar)

20:05

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
20:25

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
20:40

Pinkod (dečiji program)
20:55

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
21:05

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
21:20
21:30

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
21:45

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
22:10

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
22:35

Pinkod (dečiji program)
22:50

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
23:05

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
23:35

Kefalica (dečiji program)
23:50

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
0:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
0:15

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
0:30

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
0:55

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
1:20

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
1:40

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
2:05

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
2:30

Čupave priče (dečiji program)
2:35

Košnica (anim. serija, Engleska, 2010)
2:43

Raja Rikša (dečiji program, 2011)
2:50

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
3:15

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
3:40

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:50

Kefalica (dečiji program)

Nedelja (6. Septembar)

20:05

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
20:25

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
20:40

Pinkod (dečiji program)
20:55

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
21:05

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
21:20
21:30

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
21:45

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
22:10

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
22:35

Pinkod (dečiji program)
22:50

Zdravo Dete (dečiji program, 2015)
23:05

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
23:35

Kefalica (dečiji program)
23:50

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
0:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
0:15

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
0:30

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
0:55

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
1:20

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
1:40

Rale Lav Galamdžija (igrana serija, Engleska, 2011)
2:05

Hello Kitty i prijatelji (anim. serija, Hong Kong, 2008)
2:30

Čupave priče (dečiji program)
2:35

Košnica (anim. serija, Engleska, 2010)
2:43

Raja Rikša (dečiji program, 2011)
2:50

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
3:15

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
3:40

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:50

Kefalica (dečiji program)