Mini Ultra

Mini Ultra

Sreda (1. April)

Emisije koje su prošle
4:04

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
4:27

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
4:42

Ozi Bu (anim. serija, Francuska, 2010)
4:48

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
5:03

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
5:26

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
5:48

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
6:00

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)

06:29

07:00

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
7:00

Robi robot (anim. serija, Kanada, 2010)
7:26

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
7:40

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
7:55

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:13

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
8:27

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
8:55

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
9:21

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
9:46

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
10:15

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
10:45

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
11:35

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
12:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:20

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
12:35

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
13:00

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
13:16

Ozi Bu (anim. serija, Francuska, 2010)
13:22

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
13:39

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
14:05

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
14:37

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
15:08

Robi robot (anim. serija, Kanada, 2010)
15:35

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
15:49

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
16:04

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:23

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
16:39

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
17:05

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
17:35

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
18:05

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
18:35

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
19:04

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
19:48

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)

Četvrtak (2. April)

4:04

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
4:26

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
4:42

Ozi Bu (anim. serija, Francuska, 2010)
4:48

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
5:03

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
5:27

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
5:48

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
6:00

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
6:30

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
7:00

Robi robot (anim. serija, Kanada, 2010)
7:25

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
7:40

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
7:55

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:10

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
8:25

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
8:50

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
9:20

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
9:45

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
10:15

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
10:45

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
11:35

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
12:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:20

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
12:35

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
13:00

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
13:15

Ozi Bu (anim. serija, Francuska, 2010)
13:20

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
13:35

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
14:00

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
14:30

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
15:05

Robi robot (anim. serija, Kanada, 2010)
15:30

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
15:45

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
16:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:20

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
16:35

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
17:05

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
17:35

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
18:05

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
18:35

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
19:00

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
19:40

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)

Petak (3. April)

4:05

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
4:30

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
4:45

Ozi Bu (anim. serija, Francuska, 2010)
4:50

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
5:05

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
5:30

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
5:50

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
6:00

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
6:30

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
7:00

Robi robot (anim. serija, Kanada, 2010)
7:25

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
7:40

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
7:55

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:10

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
8:25

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
8:50

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
9:20

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
9:45

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
10:15

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
10:45

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
11:35

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
12:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:20

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
12:35

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
13:00

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
13:15

Ozi Bu (anim. serija, Francuska, 2010)
13:20

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
13:35

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
14:00

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
14:30

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
15:05

Robi robot (anim. serija, Kanada, 2010)
15:30

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
15:45

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
16:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:20

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
16:35

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
17:05

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
17:35

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
18:05

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
18:35

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
19:00

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
19:40

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)

Subota (4. April)

4:05

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
4:30

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
4:45

Ozi Bu (anim. serija, Francuska, 2010)
4:50

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
5:05

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
5:30

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
5:50

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
6:00

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
6:30

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
7:00

Robi robot (anim. serija, Kanada, 2010)
7:25

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
7:40

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
7:55

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:10

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
8:25

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
8:50

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
9:20

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
9:45

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
10:15

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
10:45

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
11:35

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
12:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:20

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
12:35

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
13:00

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
13:15

Ozi Bu (anim. serija, Francuska, 2010)
13:20

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
13:35

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
14:00

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
14:30

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
15:05

Robi robot (anim. serija, Kanada, 2010)
15:30

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
15:45

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
16:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:20

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
16:35

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
17:05

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
17:35

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
18:05

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
18:35

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
19:00

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
19:40

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)

Nedelja (5. April)

4:05

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
4:30

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
4:45

Ozi Bu (anim. serija, Francuska, 2010)
4:50

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
5:05

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
5:30

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
5:50

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
6:00

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
6:30

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
7:00

Robi robot (anim. serija, Kanada, 2010)
7:25

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
7:40

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
7:55

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
8:10

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
8:25

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
8:50

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
9:20

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
9:45

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
10:15

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
10:45

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
11:35

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
12:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
12:20

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
12:35

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
13:00

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
13:15

Ozi Bu (anim. serija, Francuska, 2010)
13:20

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
13:35

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
14:00

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
14:30

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
15:05

Robi robot (anim. serija, Kanada, 2010)
15:30

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
15:45

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
16:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
16:20

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
16:35

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
17:05

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
17:35

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
18:05

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
18:35

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
19:00

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
19:40

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)

Sreda (1. April)

20:13

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
20:32

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
20:47

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
21:11

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
21:26

Ozi Bu (anim. serija, Francuska, 2010)
21:33

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
21:50

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
22:14

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
22:45

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
23:16

Robi robot (anim. serija, Kanada, 2010)
23:41

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
23:53

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
0:06

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
0:22

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
0:35

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
0:57

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
1:21

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
1:44

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
2:09

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
2:34

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
3:13

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
3:35

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:52

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)

Četvrtak (2. April)

20:05

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
20:25

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
20:40

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
21:05

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
21:20

Ozi Bu (anim. serija, Francuska, 2010)
21:25

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
21:40

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
22:05

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
22:40

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
23:10

Robi robot (anim. serija, Kanada, 2010)
23:35

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
23:50

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
0:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
0:15

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
0:25

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
0:55

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
1:20

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
1:45

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
2:10

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
2:35

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
3:15

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
3:35

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:50

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)

Petak (3. April)

20:05

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
20:25

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
20:40

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
21:05

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
21:20

Ozi Bu (anim. serija, Francuska, 2010)
21:25

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
21:40

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
22:05

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
22:40

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
23:10

Robi robot (anim. serija, Kanada, 2010)
23:35

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
23:50

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
0:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
0:15

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
0:25

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
0:55

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
1:20

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
1:45

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
2:10

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
2:35

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
3:15

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
3:35

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:50

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)

Subota (4. April)

20:05

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
20:25

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
20:40

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
21:05

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
21:20

Ozi Bu (anim. serija, Francuska, 2010)
21:25

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
21:40

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
22:05

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
22:40

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
23:10

Robi robot (anim. serija, Kanada, 2010)
23:35

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
23:50

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
0:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
0:15

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
0:25

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
0:55

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
1:20

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
1:45

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
2:10

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
2:35

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
3:15

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
3:35

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:50

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)

Nedelja (5. April)

20:05

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
20:25

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
20:40

Lalalupsi (anim. serija, SAD, 2012)
21:05

Pitalice (crt. serija, Francuska, 2009)
21:20

Ozi Bu (anim. serija, Francuska, 2010)
21:25

Mali Vuk (anim. serija, Francuska, 1991)
21:40

Babar (anim. serija, Kanada/Francuska, 1989)
22:05

U noćnoj bašti (igrana serija, Engleska, 2007)
22:40

Roli Mo šou (show program, Engleska, 2004)
23:10

Robi robot (anim. serija, Kanada, 2010)
23:35

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)
23:50

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
0:00

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
0:15

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
0:25

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
0:55

Nodi (crt. serija, Kanada, 1999)
1:20

Kikoriki (anim. serija, Rusija, 2004)
1:45

Pčelica Maja (crt. serija, Nemačka, 2012)
2:10

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
2:35

Pa-pa, letimo (anim. serija, Engleska/Kanada, 2009)
3:15

Maša i medved (anim. film, Rusija, 2009)
3:35

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
3:50

Barboskini (TV serija, Rusija, 2011)