Minimax

Jezik: engleski

Web: www.minimax.hu/

Minimax

Petak (9. Decembar)

Emisije koje su prošle
6:00

Mia, mali miš (anim. film, 2014)
6:12

Charley Goes To School (crt. serija, 2012)
6:20

Bing (lutkarska serija, Engleska, 2014)
6:30

Miš Tip (crt. film, Italija, 2014)
6:45

Frenklin i prijatelji (anim. serija, Kanada, 2011)
7:15

Jerry and the Raiders (crt. serija, Kanada, 2016)
7:30

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)

08:00

08:50

Jagodica Bobica (dečiji program, SAD, 2007)
8:50

Mađarske narodne priče (crt. serija, Mađarska)
9:00

Lesi i drugari (crt. serija, 2014)
9:30

Zoro (anim. serija, 2015)
10:00

Animalia (anim. serija, Australija/Kanada/SAD, 2007)
10:30

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
11:00

Mia, mali miš (anim. film, 2014)
11:12

Charley Goes To School (crt. serija, 2012)
11:20

Bing (lutkarska serija, Engleska, 2014)
11:30

Miš Tip (crt. film, Italija, 2014)
11:45

Frenklin i prijatelji (anim. serija, Kanada, 2011)
12:15

Jerry and the Raiders (crt. serija, Kanada, 2016)
12:30

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
13:00

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)
13:30

Zoro (anim. serija, 2015)
14:00

Animalia (anim. serija, Australija/Kanada/SAD, 2007)
14:30

Popples (anim. serija, SAD/Francuska, 2015)
15:00

Popples (anim. serija, SAD/Francuska, 2015)
15:30

Popples (anim. serija, SAD/Francuska, 2015)
16:00

Tomas: Heroj na šinama (anim. film, Engleska/SAD/Kanada, 2009)
17:00

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
17:25

Lesi i drugari (crt. serija, 2014)
17:55

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
18:20

Mađarske narodne priče (crt. serija, Mađarska)
18:30

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)
19:00

Zoro (anim. serija, 2015)
19:30

Meri-Kejt i Ešli u Akciji (anim. serija, SAD, 2001)

Subota (10. Decembar)

6:00

Mia, mali miš (anim. film, 2014)
6:12

Charley Goes To School (crt. serija, 2012)
6:20

Bing (lutkarska serija, Engleska, 2014)
6:30

Miš Tip (crt. film, Italija, 2014)
6:45

Frenklin i prijatelji (anim. serija, Kanada, 2011)
7:15

Jerry and the Raiders (crt. serija, Kanada, 2016)
7:30

Bibi Bloksberg (anim. serija, Nemačka, 1999)
8:00

Balto Vučja potraga (crt. film, SAD, 2001)
9:20

Mađarske narodne priče (crt. serija, Mađarska)
9:30

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
10:00

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
10:30

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
11:00

7 Patuljaka i Ja (anim. serija)
11:30

7 Patuljaka i Ja (anim. serija)
12:00

Lesi i drugari (crt. serija, 2014)
12:30

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
13:00

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)
13:30

Zoro (anim. serija, 2015)
14:00

Meri-Kejt i Ešli u Akciji (anim. serija, SAD, 2001)
14:30

Popples (anim. serija, SAD/Francuska, 2015)
15:00

Popples (anim. serija, SAD/Francuska, 2015)
15:30

Popples (anim. serija, SAD/Francuska, 2015)
16:00

Jagodica Bobica (dečiji program, SAD, 2007)
16:50

Mađarske narodne priče (crt. serija, Mađarska)
17:00

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
17:25

Lesi i drugari (crt. serija, 2014)
17:55

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
18:20

Mađarske narodne priče (crt. serija, Mađarska)
18:30

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)
19:00

Zoro (anim. serija, 2015)
19:30

Meri-Kejt i Ešli u Akciji (anim. serija, SAD, 2001)

Nedelja (11. Decembar)

6:00

Mia, mali miš (anim. film, 2014)
6:12

Charley Goes To School (crt. serija, 2012)
6:20

Bing (lutkarska serija, Engleska, 2014)
6:30

Miš Tip (crt. film, Italija, 2014)
6:45

Frenklin i prijatelji (anim. serija, Kanada, 2011)
7:15

Jerry and the Raiders (crt. serija, Kanada, 2016)
7:30

Bibi Bloksberg (anim. serija, Nemačka, 1999)
8:00

Barbie in Princess Power (crt. film, SAD, 2015)
9:20

Mađarske narodne priče (crt. serija, Mađarska)
9:30

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
10:00

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
10:30

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
11:00

7 Patuljaka i Ja (anim. serija)
11:30

7 Patuljaka i Ja (anim. serija)
12:00

Lesi i drugari (crt. serija, 2014)
12:30

Bibi Bloksberg (anim. serija, Nemačka, 1999)
13:00

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)
13:30

Zoro (anim. serija, 2015)
14:00

Meri-Kejt i Ešli u Akciji (anim. serija, SAD, 2001)
14:30

Popples (anim. serija, SAD/Francuska, 2015)
15:00

Popples (anim. serija, SAD/Francuska, 2015)
15:30

Popples (anim. serija, SAD/Francuska, 2015)
16:00

Jagodica Bobica (dečiji program, SAD, 2007)
16:50

Mađarske narodne priče (crt. serija, Mađarska)
17:00

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
17:25

Lesi i drugari (crt. serija, 2014)
17:55

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
18:20

Mađarske narodne priče (crt. serija, Mađarska)
18:30

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)
19:00

Zoro (anim. serija, 2015)
19:30

Meri-Kejt i Ešli u Akciji (anim. serija, SAD, 2001)

Ponedeljak (12. Decembar)

6:00

Mia, mali miš (anim. film, 2014)
6:12

Charley Goes To School (crt. serija, 2012)
6:20

Bing (lutkarska serija, Engleska, 2014)
6:30

Miš Tip (crt. film, Italija, 2014)
6:45

Frenklin i prijatelji (anim. serija, Kanada, 2011)
7:15

Jerry and the Raiders (crt. serija, Kanada, 2016)
7:30

Bibi Bloksberg (anim. serija, Nemačka, 1999)
8:00

Jagodica Bobica (dečiji program, SAD, 2007)
8:50

Mađarske narodne priče (crt. serija, Mađarska)
9:00

Lesi i drugari (crt. serija, 2014)
9:30

Zoro (anim. serija, 2015)
10:00

Meri-Kejt i Ešli u Akciji (anim. serija, SAD, 2001)
10:30

Bibi Bloksberg (anim. serija, Nemačka, 1999)
11:00

Mia, mali miš (anim. film, 2014)
11:12

Charley Goes To School (crt. serija, 2012)
11:20

Bing (lutkarska serija, Engleska, 2014)
11:30

Miš Tip (crt. film, Italija, 2014)
11:45

Frenklin i prijatelji (anim. serija, Kanada, 2011)
12:15

Jerry and the Raiders (crt. serija, Kanada, 2016)
12:30

Bibi Bloksberg (anim. serija, Nemačka, 1999)
13:00

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)
13:30

Zoro (anim. serija, 2015)
14:00

Meri-Kejt i Ešli u Akciji (anim. serija, SAD, 2001)
14:30

Popples (anim. serija, SAD/Francuska, 2015)
15:00

Popples (anim. serija, SAD/Francuska, 2015)
15:30

Popples (anim. serija, SAD/Francuska, 2015)
16:00

Balto Vučja potraga (crt. film, SAD, 2001)
17:20

Lesi i drugari (crt. serija, 2014)
17:50

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
18:20

Mađarske narodne priče (crt. serija, Mađarska)
18:30

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)
19:00

Zoro (anim. serija, 2015)
19:30

Meri-Kejt i Ešli u Akciji (anim. serija, SAD, 2001)

Utorak (13. Decembar)

6:00

Mia, mali miš (anim. film, 2014)
6:12

Charley Goes To School (crt. serija, 2012)
6:20

Bing (lutkarska serija, Engleska, 2014)
6:30

Miš Tip (crt. film, Italija, 2014)
6:45

Frenklin i prijatelji (anim. serija, Kanada, 2011)
7:15

Jerry and the Raiders (crt. serija, Kanada, 2016)
7:30

Bibi Bloksberg (anim. serija, Nemačka, 1999)
8:00

Jagodica Bobica (dečiji program, SAD, 2007)
8:50

Mađarske narodne priče (crt. serija, Mađarska)
9:00

Lesi i drugari (crt. serija, 2014)
9:30

Zoro (anim. serija, 2015)
10:00

Meri-Kejt i Ešli u Akciji (anim. serija, SAD, 2001)
10:30

Bibi Bloksberg (anim. serija, Nemačka, 1999)
11:00

Mia, mali miš (anim. film, 2014)
11:12

Charley Goes To School (crt. serija, 2012)
11:20

Bing (lutkarska serija, Engleska, 2014)
11:30

Miš Tip (crt. film, Italija, 2014)
11:45

Frenklin i prijatelji (anim. serija, Kanada, 2011)
12:15

Jerry and the Raiders (crt. serija, Kanada, 2016)
12:30

Bibi Bloksberg (anim. serija, Nemačka, 1999)
13:00

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)
13:30

Zoro (anim. serija, 2015)
14:00

Meri-Kejt i Ešli u Akciji (anim. serija, SAD, 2001)
14:30

Popples (anim. serija, SAD/Francuska, 2015)
15:00

Popples (anim. serija, SAD/Francuska, 2015)
15:30

Popples (anim. serija, SAD/Francuska, 2015)
16:00

Barbie in Princess Power (crt. film, SAD, 2015)
17:20

Lesi i drugari (crt. serija, 2014)
17:50

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
18:20

Mađarske narodne priče (crt. serija, Mađarska)
18:30

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)
19:00

Zoro (anim. serija, 2015)
19:30

Meri-Kejt i Ešli u Akciji (anim. serija, SAD, 2001)

Petak (9. Decembar)

20:00

Subota (10. Decembar)

20:00

Nedelja (11. Decembar)

20:00

Ponedeljak (12. Decembar)

20:00

Utorak (13. Decembar)

20:00