Minimax

Jezik: engleski

Web: www.minimax.hu/

Minimax

Sreda (7. Oktobar)

Emisije koje su prošle
6:00

Poštar Pat (anim. serija, Engleska, 1981)
6:20

Vitez Majk (anim. serija, Engleska, 2012)
6:35

Kejt i Mim-Mim (anim. serija, Kanada, 2014)
6:50

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
7:00

Radoznali Džordž (anim. serija, SAD, 2006)
7:30

Animalia (anim. serija, Australija/Kanada/SAD, 2007)
8:00
9:15

Morske Princeze (anim. serija, Australija/Brazil/Španija, 2008)
9:30

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)

10:00

10:30

Lesi i drugari (crt. serija, 2014)
10:30

Barbi i Palčica (anim. film, 2009)
11:50

Miš Tip (crt. film, Italija, 2014)
12:00

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
12:30

Lesi i drugari (crt. serija, 2014)
13:00

Radoznali Džordž (anim. serija, SAD, 2006)
13:30

Animalia (anim. serija, Australija/Kanada/SAD, 2007)
14:00

Vitez Majk (anim. serija, Engleska, 2012)
14:15

Kejt i Mim-Mim (anim. serija, Kanada, 2014)
14:30

Lesi i drugari (crt. serija, 2014)
15:00

Lili Veštica (crt. serija, Nemačka/Irska, 2004)
15:30

Lili Veštica (crt. serija, Nemačka/Irska, 2004)
16:00

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
16:30

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
16:55

Radoznali Džordž (anim. serija, SAD, 2006)
17:25

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
17:40

Morske Princeze (anim. serija, Australija/Brazil/Španija, 2008)
17:55

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
18:20

Lesi i drugari (crt. serija, 2014)
18:50

Miš Tip (crt. film, Italija, 2014)
19:00

Radoznali Džordž (anim. serija, SAD, 2006)
19:30

Animalia (anim. serija, Australija/Kanada/SAD, 2007)

Četvrtak (8. Oktobar)

6:00

Poštar Pat (anim. serija, Engleska, 1981)
6:20

Vitez Majk (anim. serija, Engleska, 2012)
6:35

Kejt i Mim-Mim (anim. serija, Kanada, 2014)
6:50

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
7:00

Radoznali Džordž (anim. serija, SAD, 2006)
7:30

Animalia (anim. serija, Australija/Kanada/SAD, 2007)
8:00

Barbi i Palčica (anim. film, 2009)
9:15

Morske Princeze (anim. serija, Australija/Brazil/Španija, 2008)
9:30

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
10:00

Lesi i drugari (crt. serija, 2014)
10:30

Lili Veštica (crt. serija, Nemačka/Irska, 2004)
11:00

Lili Veštica (crt. serija, Nemačka/Irska, 2004)
11:30

Lili Veštica (crt. serija, Nemačka/Irska, 2004)
12:00

Lili Veštica (crt. serija, Nemačka/Irska, 2004)
12:30

Lesi i drugari (crt. serija, 2014)
13:00

Radoznali Džordž (anim. serija, SAD, 2006)
13:30

Animalia (anim. serija, Australija/Kanada/SAD, 2007)
14:00

Vitez Majk (anim. serija, Engleska, 2012)
14:15

Kejt i Mim-Mim (anim. serija, Kanada, 2014)
14:30

Lesi i drugari (crt. serija, 2014)
15:00

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
15:30

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
16:00

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
16:30

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
16:55

Radoznali Džordž (anim. serija, SAD, 2006)
17:25

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
17:40

Morske Princeze (anim. serija, Australija/Brazil/Španija, 2008)
17:55

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
18:20

Lesi i drugari (crt. serija, 2014)
18:50

Miš Tip (crt. film, Italija, 2014)
19:00

Radoznali Džordž (anim. serija, SAD, 2006)
19:30

Animalia (anim. serija, Australija/Kanada/SAD, 2007)

Petak (9. Oktobar)

6:00

Poštar Pat (anim. serija, Engleska, 1981)
6:20

Vitez Majk (anim. serija, Engleska, 2012)
6:35

Kejt i Mim-Mim (anim. serija, Kanada, 2014)
6:50

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
7:00

Radoznali Džordž (anim. serija, SAD, 2006)
7:30

Animalia (anim. serija, Australija/Kanada/SAD, 2007)
8:00

Bendžamin Blumhen i ledena princeza (anim. film, Nemačka, 1992)
9:00

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
9:15

Morske Princeze (anim. serija, Australija/Brazil/Španija, 2008)
9:30

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
10:00

Lesi i drugari (crt. serija, 2014)
10:30

Barbi i Palčica (anim. film, 2009)
11:50

Miš Tip (crt. film, Italija, 2014)
12:00

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
12:30

Lesi i drugari (crt. serija, 2014)
13:00

Radoznali Džordž (anim. serija, SAD, 2006)
13:30

Animalia (anim. serija, Australija/Kanada/SAD, 2007)
14:00

Vitez Majk (anim. serija, Engleska, 2012)
14:15

Kejt i Mim-Mim (anim. serija, Kanada, 2014)
14:30

Lesi i drugari (crt. serija, 2014)
15:00

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
15:30

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
16:00

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
16:30

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
16:55

Radoznali Džordž (anim. serija, SAD, 2006)
17:25

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
17:40

Morske Princeze (anim. serija, Australija/Brazil/Španija, 2008)
17:55

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
18:20

Lesi i drugari (crt. serija, 2014)
18:50

Miš Tip (crt. film, Italija, 2014)
19:00

Radoznali Džordž (anim. serija, SAD, 2006)
19:30

Animalia (anim. serija, Australija/Kanada/SAD, 2007)

Subota (10. Oktobar)

6:00

Poštar Pat (anim. serija, Engleska, 1981)
6:20

Vitez Majk (anim. serija, Engleska, 2012)
6:35

Kejt i Mim-Mim (anim. serija, Kanada, 2014)
6:50

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
7:00

Radoznali Džordž (anim. serija, SAD, 2006)
7:30

Animalia (anim. serija, Australija/Kanada/SAD, 2007)
8:00

Mala sirena (anim. film, Danska, 2005)
9:00

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
9:15

Morske Princeze (anim. serija, Australija/Brazil/Španija, 2008)
9:30

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
10:00

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
10:30

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
11:00

Lili Veštica (crt. serija, Nemačka/Irska, 2004)
11:25

Lili Veštica (crt. serija, Nemačka/Irska, 2004)
11:50

Miš Tip (crt. film, Italija, 2014)
12:00

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
12:30

Lesi i drugari (crt. serija, 2014)
13:00

Radoznali Džordž (anim. serija, SAD, 2006)
13:30

Animalia (anim. serija, Australija/Kanada/SAD, 2007)
14:00

Poštar Pat (anim. serija, Engleska, 1981)
14:20

Vitez Majk (anim. serija, Engleska, 2012)
14:35

Kejt i Mim-Mim (anim. serija, Kanada, 2014)
14:50

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
15:00

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
15:15

Morske Princeze (anim. serija, Australija/Brazil/Španija, 2008)
15:30

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
16:00

Lesi i drugari (crt. serija, 2014)
16:30

Radoznali Džordž (anim. serija, SAD, 2006)
16:55

Animalia (anim. serija, Australija/Kanada/SAD, 2007)
17:25

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
17:40

Morske Princeze (anim. serija, Australija/Brazil/Španija, 2008)
17:55

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
18:20

Lesi i drugari (crt. serija, 2014)
18:50

Miš Tip (crt. film, Italija, 2014)
19:00

Radoznali Džordž (anim. serija, SAD, 2006)
19:30

Animalia (anim. serija, Australija/Kanada/SAD, 2007)

Nedelja (11. Oktobar)

6:00

Poštar Pat (anim. serija, Engleska, 1981)
6:20

Vitez Majk (anim. serija, Engleska, 2012)
6:35

Kejt i Mim-Mim (anim. serija, Kanada, 2014)
6:50

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
7:00

Radoznali Džordž (anim. serija, SAD, 2006)
7:30

Animalia (anim. serija, Australija/Kanada/SAD, 2007)
8:00
9:20

Miš Tip (crt. film, Italija, 2014)
9:30

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
10:00

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
10:30

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
11:00

Lili Veštica (crt. serija, Nemačka/Irska, 2004)
11:25

Lili Veštica (crt. serija, Nemačka/Irska, 2004)
11:50

Miš Tip (crt. film, Italija, 2014)
12:00

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
12:30

Lesi i drugari (crt. serija, 2014)
13:00

Radoznali Džordž (anim. serija, SAD, 2006)
13:30

Animalia (anim. serija, Australija/Kanada/SAD, 2007)
14:00

Poštar Pat (anim. serija, Engleska, 1981)
14:20

Vitez Majk (anim. serija, Engleska, 2012)
14:35

Kejt i Mim-Mim (anim. serija, Kanada, 2014)
14:50

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
15:00

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
15:15

Morske Princeze (anim. serija, Australija/Brazil/Španija, 2008)
15:30

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
16:00

Lesi i drugari (crt. serija, 2014)
16:30

Radoznali Džordž (anim. serija, SAD, 2006)
16:55

Animalia (anim. serija, Australija/Kanada/SAD, 2007)
17:25

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
17:40

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
17:55

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
18:20

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
18:50

Miš Tip (crt. film, Italija, 2014)
19:00

Radoznali Džordž (anim. serija, SAD, 2006)
19:30

Animalia (anim. serija, Australija/Kanada/SAD, 2007)

Sreda (7. Oktobar)

20:15

Četvrtak (8. Oktobar)

20:15

Petak (9. Oktobar)

20:15

Subota (10. Oktobar)

20:15

Nedelja (11. Oktobar)

20:15