Minimax

Jezik: engleski

Web: www.minimax.hu/

Minimax

Nedelja (24. Maj)

Emisije koje su prošle
6:00

Čagington (anim. serija, Engleska, 2008)
6:15

Slonica Ela (anim. serija)
6:30

Vatrogasac Sam (crt. serija, Engleska, 2003)
6:45

Kejt i Mim-Mim (dečiji program, Kanada, 2013)
7:00

Igraj se Sezame (TV serija, SAD, 2002)
7:30

Animalia (anim. serija, Australija/Kanada/SAD, 2007)
8:00

Barbi i Tajna Vrata (anim. film, SAD, 2014)
9:20

Roli, mali beli auto (anim. serija)
9:30

Lesi i drugari (crt. serija, 2014)
10:00

Nove Avanture Petra Pana (anim. serija, Francuska/Nemačka/Indija, 2012)
10:30
11:00

Lego prijatelji i Grad srcolikog jezera (anim. serija, SAD, 2012)
11:30

Morske Princeze (anim. serija, Australija/Brazil/Španija, 2008)
12:00

Igraj se Sezame (TV serija, SAD, 2002)
12:30

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
13:00

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
13:30

Animalia (anim. serija, Australija/Kanada/SAD, 2007)
14:00

Čagington (anim. serija, Engleska, 2008)
14:15

Slonica Ela (anim. serija)
14:30

Vatrogasac Sam (crt. serija, Engleska, 2003)
14:45

Kejt i Mim-Mim (dečiji program, Kanada, 2013)
15:00

Morske Princeze (anim. serija, Australija/Brazil/Španija, 2008)
15:15

Pets klub (anim. serija, Francuska, 2014)
15:30

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
16:00

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
16:25

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
16:55

Animalia (anim. serija, Australija/Kanada/SAD, 2007)
17:25

Morske Princeze (anim. serija, Australija/Brazil/Španija, 2008)
17:40

Pets klub (anim. serija, Francuska, 2014)
17:55

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
18:25

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
18:50

Roli, mali beli auto (anim. serija)

19:00

19:30

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
19:30

Animalia (anim. serija, Australija/Kanada/SAD, 2007)

Ponedeljak (25. Maj)

6:00

Čagington (anim. serija, Engleska, 2008)
6:15

Tobijev Putujući Cirkus (anim. serija, Engleska, 2012)
6:30

Vatrogasac Sam (crt. serija, Engleska, 2003)
6:45

Kejt i Mim-Mim (dečiji program, Kanada, 2013)
7:00

Igraj se Sezame (TV serija, SAD, 2002)
7:30

Animalia (anim. serija, Australija/Kanada/SAD, 2007)
8:00
8:50

Roli, mali beli auto (anim. serija)
9:00

Morske Princeze (anim. serija, Australija/Brazil/Španija, 2008)
9:15

Pets klub (anim. serija, Francuska, 2014)
9:30

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
10:00

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
10:30

Lesi i drugari (crt. serija, 2014)
11:00

Nove Avanture Petra Pana (anim. serija, Francuska/Nemačka/Indija, 2012)
11:30
12:00

Čagington (anim. serija, Engleska, 2008)
12:15

Marta - pas koji govori (anim. serija, SAD, 2008)
12:45

Marta - pas koji govori (anim. serija, SAD, 2008)
13:15

Marta - pas koji govori (anim. serija, SAD, 2008)
13:45

Pets klub (anim. serija, Francuska, 2014)
14:00

Vatrogasac Sam (crt. serija, Engleska, 2003)
14:15

Kejt i Mim-Mim (dečiji program, Kanada, 2013)
14:30

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
15:00
16:10

Pets klub (anim. serija, Francuska, 2014)
16:25

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
16:55

Animalia (anim. serija, Australija/Kanada/SAD, 2007)
17:25

Morske Princeze (anim. serija, Australija/Brazil/Španija, 2008)
17:40

Pets klub (anim. serija, Francuska, 2014)
17:55

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
18:25

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
18:50

Roli, mali beli auto (anim. serija)
19:00

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
19:30

Animalia (anim. serija, Australija/Kanada/SAD, 2007)

Utorak (26. Maj)

6:00

Čagington (anim. serija, Engleska, 2008)
6:15

Tobijev Putujući Cirkus (anim. serija, Engleska, 2012)
6:30

Vatrogasac Sam (crt. serija, Engleska, 2003)
6:45

Kejt i Mim-Mim (dečiji program, Kanada, 2013)
7:00

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
7:30

Animalia (anim. serija, Australija/Kanada/SAD, 2007)
8:00

Lego prijatelji i Grad srcolikog jezera (anim. serija, SAD, 2012)
8:30

Lego prijatelji i Grad srcolikog jezera (anim. serija, SAD, 2012)
9:00

Morske Princeze (anim. serija, Australija/Brazil/Španija, 2008)
9:15

Pets klub (anim. serija, Francuska, 2014)
9:30

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
10:00

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
10:30

Lesi i drugari (crt. serija, 2014)
11:00

Nove Avanture Petra Pana (anim. serija, Francuska/Nemačka/Indija, 2012)
11:30
12:00

Čagington (anim. serija, Engleska, 2008)
12:15

Marta - pas koji govori (anim. serija, SAD, 2008)
12:45

Marta - pas koji govori (anim. serija, SAD, 2008)
13:15

Marta - pas koji govori (anim. serija, SAD, 2008)
13:45

Pets klub (anim. serija, Francuska, 2014)
14:00

Vatrogasac Sam (crt. serija, Engleska, 2003)
14:15

Kejt i Mim-Mim (dečiji program, Kanada, 2013)
14:30

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
15:00

Barbi i Tajna Vrata (anim. film, SAD, 2014)
16:25

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
16:55

Animalia (anim. serija, Australija/Kanada/SAD, 2007)
17:25

Morske Princeze (anim. serija, Australija/Brazil/Španija, 2008)
17:40

Pets klub (anim. serija, Francuska, 2014)
17:55

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
18:25

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
18:50

Roli, mali beli auto (anim. serija)
19:00

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
19:30

Animalia (anim. serija, Australija/Kanada/SAD, 2007)

Sreda (27. Maj)

6:00

Čagington (anim. serija, Engleska, 2008)
6:15

Tobijev Putujući Cirkus (anim. serija, Engleska, 2012)
6:30

Vatrogasac Sam (crt. serija, Engleska, 2003)
6:45

Kejt i Mim-Mim (dečiji program, Kanada, 2013)
7:00

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
7:30

Animalia (anim. serija, Australija/Kanada/SAD, 2007)
8:00
9:05

Roli, mali beli auto (anim. serija)
9:15

Pets klub (anim. serija, Francuska, 2014)
9:30

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
10:00

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
10:30

Lego prijatelji i Grad srcolikog jezera (anim. serija, SAD, 2012)
11:00

Lego prijatelji i Grad srcolikog jezera (anim. serija, SAD, 2012)
11:30

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
12:00

Čagington (anim. serija, Engleska, 2008)
12:15

Marta - pas koji govori (anim. serija, SAD, 2008)
12:45

Marta - pas koji govori (anim. serija, SAD, 2008)
13:15

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
13:45

Pets klub (anim. serija, Francuska, 2014)
14:00

Vatrogasac Sam (crt. serija, Engleska, 2003)
14:15

Kejt i Mim-Mim (dečiji program, Kanada, 2013)
14:30

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
15:00
15:55

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
16:25

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
16:55

Animalia (anim. serija, Australija/Kanada/SAD, 2007)
17:25

Morske Princeze (anim. serija, Australija/Brazil/Španija, 2008)
17:40

Pets klub (anim. serija, Francuska, 2014)
17:55

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
18:25

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
18:50

Roli, mali beli auto (anim. serija)
19:00

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
19:30

Animalia (anim. serija, Australija/Kanada/SAD, 2007)

Četvrtak (28. Maj)

6:00

Čagington (anim. serija, Engleska, 2008)
6:15

Tobijev Putujući Cirkus (anim. serija, Engleska, 2012)
6:30

Vatrogasac Sam (crt. serija, Engleska, 2003)
6:45

Kejt i Mim-Mim (dečiji program, Kanada, 2013)
7:00

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
7:30

Animalia (anim. serija, Australija/Kanada/SAD, 2007)
8:00

Barbi i Tajna Vrata (anim. film, SAD, 2014)
9:20

Roli, mali beli auto (anim. serija)
9:30

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
10:00

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
10:30

Lesi i drugari (crt. serija, 2014)
11:00

Nove Avanture Petra Pana (anim. serija, Francuska/Nemačka/Indija, 2012)
11:30
12:00

Čagington (anim. serija, Engleska, 2008)
12:15

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
12:45

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
13:15

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
13:45

Pets klub (anim. serija, Francuska, 2014)
14:00

Vatrogasac Sam (crt. serija, Engleska, 2003)
14:15

Kejt i Mim-Mim (dečiji program, Kanada, 2013)
14:30

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
15:00

Lego prijatelji i Grad srcolikog jezera (anim. serija, SAD, 2012)
15:30

Lego prijatelji i Grad srcolikog jezera (anim. serija, SAD, 2012)
15:55

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
16:25

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
16:55

Animalia (anim. serija, Australija/Kanada/SAD, 2007)
17:25

Morske Princeze (anim. serija, Australija/Brazil/Španija, 2008)
17:40

Pets klub (anim. serija, Francuska, 2014)
17:55

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
18:25

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
18:50

Roli, mali beli auto (anim. serija)
19:00

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
19:30

Animalia (anim. serija, Australija/Kanada/SAD, 2007)

Nedelja (24. Maj)

20:15

Ponedeljak (25. Maj)

20:15

Utorak (26. Maj)

20:15

Sreda (27. Maj)

20:15

Četvrtak (28. Maj)

20:15