Minimax

Jezik: engleski

Web: www.minimax.hu/

Minimax

Petak (1. Avgust)

Emisije koje su prošle
6:00

Veliki crveni pas Kliford (crt. serija, SAD, 2000)
6:30

Misterije Gospođe Malard (anim. serija, Engleska/Kanada, 2000)
7:00

Tomas, parna lokomotiva (dečiji program, Kanada, 2009)
7:12

Kejt i Mim-Mim (dečiji program, Kanada, 2013)
7:25

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
7:32

Tobijev Putujući Cirkus (anim. serija, Engleska, 2012)
7:45

Pogodi koliko te volim (anim. serija, SAD, 2012)
8:00

Barbi Maripoza i Vila Princeza (anim. film, Kanada/SAD, 2013)
9:20

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
9:30
10:00

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
10:30

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
11:00

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
11:25

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
11:50

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
12:15

Morske Princeze (anim. serija, Australija/Brazil/Španija, 2008)
12:30

Veliki crveni pas Kliford (crt. serija, SAD, 2000)
13:00
13:30

Misterije Gospođe Malard (anim. serija, Engleska/Kanada, 2000)
14:00

Morske Princeze (anim. serija, Australija/Brazil/Španija, 2008)
14:15

Kejt i Mim-Mim (dečiji program, Kanada, 2013)
14:30

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
15:00

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)

15:30

16:00

Vendi (anim. serija, Engleska/Nemačka, 2013)
16:00

Lenin ranč (crt. film)
16:30
17:00

Misterije Gospođe Malard (anim. serija, Engleska/Kanada, 2000)
17:25

Morske Princeze (anim. serija, Australija/Brazil/Španija, 2008)
17:40

Porodica svemirskih pasa (anim. serija)
17:50

Veliki crveni pas Kliford (crt. serija, SAD, 2000)
18:20

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
18:50

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
19:00
19:30

Misterije Gospođe Malard (anim. serija, Engleska/Kanada, 2000)

Subota (2. Avgust)

6:00

Veliki crveni pas Kliford (crt. serija, SAD, 2000)
6:30

Misterije Gospođe Malard (anim. serija, Engleska/Kanada, 2000)
7:00

Tomas, parna lokomotiva (dečiji program, Kanada, 2009)
7:12

Kejt i Mim-Mim (dečiji program, Kanada, 2013)
7:25

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
7:32

Tobijev Putujući Cirkus (anim. serija, Engleska, 2012)
7:45

Pogodi koliko te volim (anim. serija, SAD, 2012)
8:00
8:50

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
9:00

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
9:30

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
10:00

Vendi (anim. serija, Engleska/Nemačka, 2013)
10:30

Lenin ranč (crt. film)
11:00

Čarobnica Lili (anim. serija, Irska/Nemačka, 2004)
11:25

Čarobnica Lili (anim. serija, Irska/Nemačka, 2004)
11:50

Tomas, parna lokomotiva (dečiji program, Kanada, 2009)
12:05

Veliki crveni pas Kliford (crt. serija, SAD, 2000)
12:35

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
13:05
13:35

Misterije Gospođe Malard (anim. serija, Engleska/Kanada, 2000)
14:00

Tomas, parna lokomotiva (dečiji program, Kanada, 2009)
14:12

Kejt i Mim-Mim (dečiji program, Kanada, 2013)
14:25

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
14:32

Tobijev Putujući Cirkus (anim. serija, Engleska, 2012)
14:45

Pogodi koliko te volim (anim. serija, SAD, 2012)
15:00

Morske Princeze (anim. serija, Australija/Brazil/Španija, 2008)
15:15

Porodica svemirskih pasa (anim. serija)
15:25

Veliki crveni pas Kliford (crt. serija, SAD, 2000)
15:55

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
16:25
16:55

Misterije Gospođe Malard (anim. serija, Engleska/Kanada, 2000)
17:25

Morske Princeze (anim. serija, Australija/Brazil/Španija, 2008)
17:40

Porodica svemirskih pasa (anim. serija)
17:50

Veliki crveni pas Kliford (crt. serija, SAD, 2000)
18:20

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
18:50

Pepa prase (crt. serija, Engleska, 2004)
19:00
19:30

Misterije Gospođe Malard (anim. serija, Engleska/Kanada, 2000)

Nedelja (3. Avgust)

6:00

Veliki crveni pas Kliford (crt. serija, SAD, 2000)
6:30

Misterije Gospođe Malard (anim. serija, Engleska/Kanada, 2000)
7:00

Tomas, parna lokomotiva (dečiji program, Kanada, 2009)
7:12

Kejt i Mim-Mim (dečiji program, Kanada, 2013)
7:25

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
7:32

Vatrogasac Sem (anim. serija, Engleska, 1987)
7:45

Pogodi koliko te volim (anim. serija, SAD, 2012)
8:00
9:15

Tomas, parna lokomotiva (dečiji program, Kanada, 2009)
9:30

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
10:00

Vendi (anim. serija, Engleska/Nemačka, 2013)
10:30

Lenin ranč (crt. film)
11:00

Čarobnica Lili (anim. serija, Irska/Nemačka, 2004)
11:25

Čarobnica Lili (anim. serija, Irska/Nemačka, 2004)
11:50

Tomas, parna lokomotiva (dečiji program, Kanada, 2009)
12:05

Veliki crveni pas Kliford (crt. serija, SAD, 2000)
12:35

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
13:05
13:35

Misterije Gospođe Malard (anim. serija, Engleska/Kanada, 2000)
14:00

Tomas, parna lokomotiva (dečiji program, Kanada, 2009)
14:12

Kejt i Mim-Mim (dečiji program, Kanada, 2013)
14:25

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
14:32

Tobijev Putujući Cirkus (anim. serija, Engleska, 2012)
14:45

Pogodi koliko te volim (anim. serija, SAD, 2012)
15:00

Morske Princeze (anim. serija, Australija/Brazil/Španija, 2008)
15:15

Porodica svemirskih pasa (anim. serija)
15:25

Veliki crveni pas Kliford (crt. serija, SAD, 2000)
15:55

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
16:25
16:55

Misterije Gospođe Malard (anim. serija, Engleska/Kanada, 2000)
17:25

Morske Princeze (anim. serija, Australija/Brazil/Španija, 2008)
17:40

Porodica svemirskih pasa (anim. serija)
17:50

Veliki crveni pas Kliford (crt. serija, SAD, 2000)
18:20

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
18:50

Mađarske narodne priče (crt. serija, Mađarska)
19:00
19:30

Misterije Gospođe Malard (anim. serija, Engleska/Kanada, 2000)

Ponedeljak (4. Avgust)

6:00

Veliki crveni pas Kliford (crt. serija, SAD, 2000)
6:30

Misterije Gospođe Malard (anim. serija, Engleska/Kanada, 2000)
7:00

Tomas, parna lokomotiva (dečiji program, Kanada, 2009)
7:12

Kejt i Mim-Mim (dečiji program, Kanada, 2013)
7:25

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
7:32

Vatrogasac Sem (anim. serija, Engleska, 1987)
7:45

Pogodi koliko te volim (anim. serija, SAD, 2012)
8:00

Čarobnica Lili (anim. serija, Irska/Nemačka, 2004)
8:25

Čarobnica Lili (anim. serija, Irska/Nemačka, 2004)
8:50

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
9:00
9:30

Igraj se Sezame (TV serija, SAD, 2002)
10:00

Elmov svet (nauč. pop. serija)
10:20

Bert i Erni velike avanture (anim. serija, SAD, 2008)
10:30

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
11:00

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
11:25

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
11:50

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
12:15

Morske Princeze (anim. serija, Australija/Brazil/Španija, 2008)
12:30

Veliki crveni pas Kliford (crt. serija, SAD, 2000)
13:00
13:30

Misterije Gospođe Malard (anim. serija, Engleska/Kanada, 2000)
14:00

Morske Princeze (anim. serija, Australija/Brazil/Španija, 2008)
14:15

Kejt i Mim-Mim (dečiji program, Kanada, 2013)
14:30

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
15:00
15:50

Mađarske narodne priče (crt. serija, Mađarska)
16:00

Veliki crveni pas Kliford (crt. serija, SAD, 2000)
16:30
17:00

Misterije Gospođe Malard (anim. serija, Engleska/Kanada, 2000)
17:25

Morske Princeze (anim. serija, Australija/Brazil/Španija, 2008)
17:40

Porodica svemirskih pasa (anim. serija)
17:50

Veliki crveni pas Kliford (crt. serija, SAD, 2000)
18:20

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
18:50

Mađarske narodne priče (crt. serija, Mađarska)
19:00
19:30

Misterije Gospođe Malard (anim. serija, Engleska/Kanada, 2000)

Utorak (5. Avgust)

6:00

Veliki crveni pas Kliford (crt. serija, SAD, 2000)
6:30

Misterije Gospođe Malard (anim. serija, Engleska/Kanada, 2000)
7:00

Tomas, parna lokomotiva (dečiji program, Kanada, 2009)
7:12

Kejt i Mim-Mim (dečiji program, Kanada, 2013)
7:25

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
7:32

Vatrogasac Sem (anim. serija, Engleska, 1987)
7:45

Pogodi koliko te volim (anim. serija, SAD, 2012)
8:00

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
8:30

Vendi (anim. serija, Engleska/Nemačka, 2013)
9:00

Lenin ranč (crt. film)
9:30

Igraj se Sezame (TV serija, SAD, 2002)
10:00

Elmov svet (nauč. pop. serija)
10:20

Bert i Erni velike avanture (anim. serija, SAD, 2008)
10:30

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
11:00

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
11:25

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
11:50

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
12:15

Morske Princeze (anim. serija, Australija/Brazil/Španija, 2008)
12:30

Veliki crveni pas Kliford (crt. serija, SAD, 2000)
13:00
13:30

Misterije Gospođe Malard (anim. serija, Engleska/Kanada, 2000)
14:00

Morske Princeze (anim. serija, Australija/Brazil/Španija, 2008)
14:15

Kejt i Mim-Mim (dečiji program, Kanada, 2013)
14:30

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
15:00
16:15

Tomas, parna lokomotiva (dečiji program, Kanada, 2009)
16:30
17:00

Misterije Gospođe Malard (anim. serija, Engleska/Kanada, 2000)
17:25

Morske Princeze (anim. serija, Australija/Brazil/Španija, 2008)
17:40

Porodica svemirskih pasa (anim. serija)
17:50

Veliki crveni pas Kliford (crt. serija, SAD, 2000)
18:20

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
18:50

Mađarske narodne priče (crt. serija, Mađarska)
19:00
19:30

Misterije Gospođe Malard (anim. serija, Engleska/Kanada, 2000)

Petak (1. Avgust)

20:15

Subota (2. Avgust)

20:15

Nedelja (3. Avgust)

20:15

Ponedeljak (4. Avgust)

20:15

Utorak (5. Avgust)

20:15