Minimax

Jezik: engleski

Web: www.minimax.hu/

Minimax

Nedelja (26. Oktobar)

Emisije koje su prošle

06:00

06:15

Avanture Čaka i prijatelja (anim. serija, SAD/Kanada, 2010)
6:15

Anđelina Balerina (anim. serija, Engleska, 2001)
6:30

Vitez Majk (anim. serija, Engleska, 2012)
6:45

Koni (anim. serija, 2009)
7:00
7:30

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)
8:00

Barbi Palčica (anim. film, SAD, 2009)
9:20

Roli, mali beli auto (anim. serija)
9:30

Transformersi: Robo-spasioci (anim. serija, SAD/Kanada, 2011)
10:00

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
10:30

Ratnik Kišna Kap (anim. serija, Australija/Singapur, 2008)
11:00

Jagodica Bobica (dečiji program, SAD, 2007)
11:50

Anđelina Balerina (anim. serija, Engleska, 2001)
12:05
12:35

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
13:05

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
13:35

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)
14:00

Avanture Čaka i prijatelja (anim. serija, SAD/Kanada, 2010)
14:15

Anđelina Balerina (anim. serija, Engleska, 2001)
14:30

Vitez Majk (anim. serija, Engleska, 2012)
14:45

Koni (anim. serija, 2009)
15:00

Čarobne zubne vile (anim. serija)
15:15

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
15:30
16:00

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
16:30

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
17:00

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)
17:25

Čarobne zubne vile (anim. serija)
17:40

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
17:55
18:20

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
18:50

Roli, mali beli auto (anim. serija)
19:00

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
19:30

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)

Ponedeljak (27. Oktobar)

6:00

Avanture Čaka i prijatelja (anim. serija, SAD/Kanada, 2010)
6:30

Vitez Majk (anim. serija, Engleska, 2012)
6:45

Koni (anim. serija, 2009)
7:00
7:30

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)
8:00

Vilenjaci (anim. film, Engleska, 1999)
9:15

Čarobne zubne vile (anim. serija)
9:30

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
10:00

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
10:30

Transformersi: Robo-spasioci (anim. serija, SAD/Kanada, 2011)
11:00

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
11:30

Ratnik Kišna Kap (anim. serija, Australija/Singapur, 2008)
12:00

Anđelina Balerina (anim. serija, Engleska, 2001)
12:15
12:45
13:15
13:45

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
14:00

Vitez Majk (anim. serija, Engleska, 2012)
14:15

Čarobne zubne vile (anim. serija)
14:30

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
15:00
16:10

Anđelina Balerina (anim. serija, Engleska, 2001)
16:30

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
17:00

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)
17:25

Čarobne zubne vile (anim. serija)
17:40

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
17:55
18:20

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
18:50

Roli, mali beli auto (anim. serija)
19:00

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
19:30

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)

Utorak (28. Oktobar)

6:00

Kejt i Mim-Mim (dečiji program, Kanada, 2013)
6:15

Anđelina Balerina (anim. serija, Engleska, 2001)
6:30

Vitez Majk (anim. serija, Engleska, 2012)
6:45

Koni (anim. serija, 2009)
7:00
7:30

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)
8:00

Jagodica Bobica (dečiji program, SAD, 2007)
8:50

Jagodica Bobica (dečiji program, SAD, 2007)
9:45

Čarobne zubne vile (anim. serija)
10:00

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
10:30

Transformersi: Robo-spasioci (anim. serija, SAD/Kanada, 2011)
11:00

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
11:30

Ratnik Kišna Kap (anim. serija, Australija/Singapur, 2008)
12:00

Anđelina Balerina (anim. serija, Engleska, 2001)
12:15
12:45
13:15
13:45

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
14:00

Vitez Majk (anim. serija, Engleska, 2012)
14:15

Čarobne zubne vile (anim. serija)
14:30

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
15:00

Barbi Palčica (anim. film, SAD, 2009)
16:20

Roli, mali beli auto (anim. serija)
16:30

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
17:00

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)
17:25

Čarobne zubne vile (anim. serija)
17:40

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
17:55
18:20

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
18:50

Roli, mali beli auto (anim. serija)
19:00

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
19:30

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)

Sreda (29. Oktobar)

6:00

Kejt i Mim-Mim (dečiji program, Kanada, 2013)
6:15

Anđelina Balerina (anim. serija, Engleska, 2001)
6:30

Vitez Majk (anim. serija, Engleska, 2012)
6:45

Koni (anim. serija, 2009)
7:00
7:30

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)
8:00
9:10

Anđelina Balerina (anim. serija, Engleska, 2001)
9:30

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
10:00

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
10:30

Jagodica Bobica (dečiji program, SAD, 2007)
11:20

Jagodica Bobica (dečiji program, SAD, 2007)
12:15
12:45
13:15
13:45

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
14:00

Vitez Majk (anim. serija, Engleska, 2012)
14:15

Čarobne zubne vile (anim. serija)
14:30

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
15:00

Vilenjaci (anim. film, Engleska, 1999)
16:20

Roli, mali beli auto (anim. serija)
16:30

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
17:00

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)
17:25

Čarobne zubne vile (anim. serija)
17:40

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
17:55
18:20

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
18:50

Roli, mali beli auto (anim. serija)
19:00

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
19:30

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)

Četvrtak (30. Oktobar)

6:00

Kejt i Mim-Mim (dečiji program, Kanada, 2013)
6:15

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
6:30

Vitez Majk (anim. serija, Engleska, 2012)
6:45

Koni (anim. serija, 2009)
7:00
7:30

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)
8:00

Barbi Palčica (anim. film, SAD, 2009)
9:20

Roli, mali beli auto (anim. serija)
9:30

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
10:00

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
10:30

Transformersi: Robo-spasioci (anim. serija, SAD/Kanada, 2011)
11:00

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
11:30

Ratnik Kišna Kap (anim. serija, Australija/Singapur, 2008)
12:00

Anđelina Balerina (anim. serija, Engleska, 2001)
12:15
12:45
13:15
13:45

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
14:00

Vitez Majk (anim. serija, Engleska, 2012)
14:15

Čarobne zubne vile (anim. serija)
14:30

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
15:00

Jagodica Bobica (dečiji program, SAD, 2007)
15:50

Jagodica Bobica (dečiji program, SAD, 2007)
16:45

Kejt i Mim-Mim (dečiji program, Kanada, 2013)
17:00

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)
17:25

Čarobne zubne vile (anim. serija)
17:40

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
17:55
18:20

Mala prodavnica ljubimaca (anim. serija, SAD/Kanada, 2012)
18:50

Roli, mali beli auto (anim. serija)
19:00

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
19:30

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)

Nedelja (26. Oktobar)

20:15

Ponedeljak (27. Oktobar)

20:15

Utorak (28. Oktobar)

20:15

Sreda (29. Oktobar)

20:15

Četvrtak (30. Oktobar)

20:15