Minimax

Jezik: engleski

Web: www.minimax.hu/

Minimax

Sreda (23. April)

Emisije koje su prošle
6:00

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
6:30

Ti-reks Ekspres (anim. serija, SAD, 2009)
7:00

Svemirski trkači (anim. serija, SAD, 2014)
7:12

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
7:25

Bili  i Badi (anim. serija, Francuska, 2007)
7:32

Vatrogasac Sam (crt. serija, Engleska, 2003)
7:45

Pogodi koliko te volim (anim. serija, SAD, 2012)
8:00

Lenin ranč (crt. film)
8:30

Paund Papiz: štene za svakog čoveka (anim. serija, SAD/Kanada, 2010)
9:00

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
9:25

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
9:35

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
9:50

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
10:05

Ratnik Kišna Kap (anim. serija, Australija/Singapur, 2008)
10:30

Svemirski trkači (anim. serija, SAD, 2014)
10:43

Bili  i Badi (anim. serija, Francuska, 2007)
10:50

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
11:03

Vatrogasac Sam (crt. serija, Engleska, 2003)
11:15

Pogodi koliko te volim (anim. serija, SAD, 2012)
11:30

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
11:45

Oskarova Oaza (anim. serija, Francuska, 2011)
11:55

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
12:05

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
12:30

Ti-reks Ekspres (anim. serija, SAD, 2009)
13:00

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
13:15

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
13:30

Ratnik Kišna Kap (anim. serija, Australija/Singapur, 2008)

14:00

14:25

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
14:25

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
14:50

Bili  i Badi (anim. serija, Francuska, 2007)
15:00

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
15:15

Pogodi koliko te volim (anim. serija, SAD, 2012)
15:30

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
15:55

Ti-reks Ekspres (anim. serija, SAD, 2009)
16:25

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
16:35

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
16:50

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
17:05

Ratnik Kišna Kap (anim. serija, Australija/Singapur, 2008)
17:30

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
17:45

Oskarova Oaza (anim. serija, Francuska, 2011)
17:55

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
18:20

Ti-reks Ekspres (anim. serija, SAD, 2009)
18:50

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
19:00

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
19:15

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
19:30

Ratnik Kišna Kap (anim. serija, Australija/Singapur, 2008)

Četvrtak (24. April)

6:00

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
6:30

Ti-reks Ekspres (anim. serija, SAD, 2009)
7:00

Svemirski trkači (anim. serija, SAD, 2014)
7:12

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
7:25

Bili  i Badi (anim. serija, Francuska, 2007)
7:32

Vatrogasac Sam (crt. serija, Engleska, 2003)
7:45

Pogodi koliko te volim (anim. serija, SAD, 2012)
8:00
9:05

Pogodi koliko te volim (anim. serija, SAD, 2012)
9:20

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
9:35

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
9:50

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
10:05

Ratnik Kišna Kap (anim. serija, Australija/Singapur, 2008)
10:30

Svemirski trkači (anim. serija, SAD, 2014)
10:43

Bili  i Badi (anim. serija, Francuska, 2007)
10:50

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
11:03

Vatrogasac Sam (crt. serija, Engleska, 2003)
11:15

Pogodi koliko te volim (anim. serija, SAD, 2012)
11:30

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
11:45

Oskarova Oaza (anim. serija, Francuska, 2011)
11:55

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
12:05

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
12:30

Ti-reks Ekspres (anim. serija, SAD, 2009)
13:00

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
13:15

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
13:30

Ratnik Kišna Kap (anim. serija, Australija/Singapur, 2008)
14:00

Lenin ranč (crt. film)
14:30

Paund Papiz: štene za svakog čoveka (anim. serija, SAD/Kanada, 2010)
15:00

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
15:30

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
15:55

Ti-reks Ekspres (anim. serija, SAD, 2009)
16:25

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
16:35

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
16:50

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
17:05

Ratnik Kišna Kap (anim. serija, Australija/Singapur, 2008)
17:30

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
17:45

Oskarova Oaza (anim. serija, Francuska, 2011)
17:55

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
18:20

Ti-reks Ekspres (anim. serija, SAD, 2009)
18:50

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
19:00

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
19:15

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
19:30

Ratnik Kišna Kap (anim. serija, Australija/Singapur, 2008)

Petak (25. April)

6:00

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
6:30

Ti-reks Ekspres (anim. serija, SAD, 2009)
7:00

Svemirski trkači (anim. serija, SAD, 2014)
7:12

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
7:25

Bili  i Badi (anim. serija, Francuska, 2007)
7:32

Vatrogasac Sam (crt. serija, Engleska, 2003)
7:45

Pogodi koliko te volim (anim. serija, SAD, 2012)
8:00

Barbi Maripoza i Vila Princeza (anim. film, Kanada/SAD, 2013)
9:20

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
9:35

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
9:50

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
10:05

Ratnik Kišna Kap (anim. serija, Australija/Singapur, 2008)
10:30

Svemirski trkači (anim. serija, SAD, 2014)
10:43

Bili  i Badi (anim. serija, Francuska, 2007)
10:50

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
11:03

Vatrogasac Sam (crt. serija, Engleska, 2003)
11:15

Pogodi koliko te volim (anim. serija, SAD, 2012)
11:30

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
11:45

Oskarova Oaza (anim. serija, Francuska, 2011)
11:55

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
12:05

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
12:30

Ti-reks Ekspres (anim. serija, SAD, 2009)
13:00

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
13:15

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
13:30

Ratnik Kišna Kap (anim. serija, Australija/Singapur, 2008)
14:00

Lenin ranč (crt. film)
14:30

Paund Papiz: štene za svakog čoveka (anim. serija, SAD/Kanada, 2010)
15:00

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
15:30

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
15:55

Ti-reks Ekspres (anim. serija, SAD, 2009)
16:25

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
16:35

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
16:50

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
17:05

Ratnik Kišna Kap (anim. serija, Australija/Singapur, 2008)
17:30

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
17:45

Oskarova Oaza (anim. serija, Francuska, 2011)
17:55

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
18:20

Ti-reks Ekspres (anim. serija, SAD, 2009)
18:50

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
19:00

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
19:15

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
19:30

Ratnik Kišna Kap (anim. serija, Australija/Singapur, 2008)

Subota (26. April)

6:00

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
6:30

Ti-reks Ekspres (anim. serija, SAD, 2009)
7:00

Svemirski trkači (anim. serija, SAD, 2014)
7:12

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
7:25

Bili  i Badi (anim. serija, Francuska, 2007)
7:32

Vatrogasac Sam (crt. serija, Engleska, 2003)
7:45

Pogodi koliko te volim (anim. serija, SAD, 2012)
8:00

Šumkovići (anim. serija, 2011)
9:15

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
9:30

Lenin ranč (crt. film)
10:00

Paund Papiz: štene za svakog čoveka (anim. serija, SAD/Kanada, 2010)
10:30

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
11:00

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
11:25

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
11:50

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
12:00

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
12:30

Ti-reks Ekspres (anim. serija, SAD, 2009)
13:00

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
13:15

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
13:30

Ratnik Kišna Kap (anim. serija, Australija/Singapur, 2008)
14:00

Svemirski trkači (anim. serija, SAD, 2014)
14:13

Bili  i Badi (anim. serija, Francuska, 2007)
14:21

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
14:33

Vatrogasac Sam (crt. serija, Engleska, 2003)
14:45

Pogodi koliko te volim (anim. serija, SAD, 2012)
15:00

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
15:15

Oskarova Oaza (anim. serija, Francuska, 2011)
15:25

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
15:35

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
16:00

Ti-reks Ekspres (anim. serija, SAD, 2009)
16:30

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
16:45

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
17:00

Ratnik Kišna Kap (anim. serija, Australija/Singapur, 2008)
17:30

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
17:45

Oskarova Oaza (anim. serija, Francuska, 2011)
17:55

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
18:20

Ti-reks Ekspres (anim. serija, SAD, 2009)
18:50

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
19:00

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
19:15

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
19:30

Ratnik Kišna Kap (anim. serija, Australija/Singapur, 2008)

Nedelja (27. April)

6:00

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
6:30

Ti-reks Ekspres (anim. serija, SAD, 2009)
7:00

Svemirski trkači (anim. serija, SAD, 2014)
7:12

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
7:25

Bili  i Badi (anim. serija, Francuska, 2007)
7:32

Vatrogasac Sam (crt. serija, Engleska, 2003)
7:45

Pogodi koliko te volim (anim. serija, SAD, 2012)
8:00

Barbi - Krcko Oraščić (crt. film, SAD, 2001)
9:20

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
9:30

Lenin ranč (crt. film)
10:00

Paund Papiz: štene za svakog čoveka (anim. serija, SAD/Kanada, 2010)
10:30

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
11:00

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
11:25

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
11:50

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
12:00

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
12:30

Ti-reks Ekspres (anim. serija, SAD, 2009)
13:00

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
13:15

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
13:30

Ratnik Kišna Kap (anim. serija, Australija/Singapur, 2008)
14:00

Svemirski trkači (anim. serija, SAD, 2014)
14:13

Bili  i Badi (anim. serija, Francuska, 2007)
14:21

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
14:33

Vatrogasac Sam (crt. serija, Engleska, 2003)
14:45

Pogodi koliko te volim (anim. serija, SAD, 2012)
15:00

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
15:15

Oskarova Oaza (anim. serija, Francuska, 2011)
15:25

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
15:35

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
16:00

Ti-reks Ekspres (anim. serija, SAD, 2009)
16:30

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
16:45

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
17:00

Ratnik Kišna Kap (anim. serija, Australija/Singapur, 2008)
17:30

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
17:45

Oskarova Oaza (anim. serija, Francuska, 2011)
17:55

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
18:20

Ti-reks Ekspres (anim. serija, SAD, 2009)
18:50

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
19:00

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
19:15

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
19:30

Ratnik Kišna Kap (anim. serija, Australija/Singapur, 2008)

Sreda (23. April)

20:00

Četvrtak (24. April)

20:00

Petak (25. April)

20:00

Subota (26. April)

20:00

Nedelja (27. April)

20:00