Minimax

Jezik: engleski

Web: www.minimax.hu/

Minimax

Utorak (7. Jul)

Emisije koje su prošle
6:00

Svemirski trkači (anim. serija, SAD, 2014)
6:12

Tobijev Putujući Cirkus (anim. serija, Engleska, 2012)
6:24

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
6:36

Pogodi koliko te volim (anim. serija, SAD, 2012)
6:50

Miš Tip (crt. film, Italija, 2014)
7:00

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
7:30

Artur (crt. serija, 2012)
8:00

Vendi (anim. serija, Engleska/Nemačka, 2013)
8:30

Vendi (anim. serija, Engleska/Nemačka, 2013)
9:00

Martine (anim. serija, Francuska, 2012)
9:15

Klub kreativne dece (crt. serija, Francuska)
9:30

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
10:00

Meri Kejt i Ešli u Akciji (anim. serija, SAD, 2001)
10:30

Barbie u Ružičastim Cipelama (anim. film, SAD, 2013)
11:50

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
12:15

Lenin ranč (anim. serija, Nemačka/Francuska, 2012)
12:45

Lenin ranč (anim. serija, Nemačka/Francuska, 2012)
13:15

Lenin ranč (anim. serija, Nemačka/Francuska, 2012)
13:45

Klub kreativne dece (crt. serija, Francuska)
14:00

Pogodi koliko te volim (anim. serija, SAD, 2012)
14:15

Svemirski trkači (anim. serija, SAD, 2014)
14:30

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)

15:00

15:30

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
15:30

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
16:00

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
16:30

Porodica svemirskih pasa (anim. serija)
16:40

Martine (anim. serija, Francuska, 2012)
16:55

Lego Prijatelji (anim. serija, SAD, 2012)
17:25

Martine (anim. serija, Francuska, 2012)
17:40

Klub kreativne dece (crt. serija, Francuska)
17:55

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
18:20

Meri Kejt i Ešli u Akciji (anim. serija, SAD, 2001)
18:50

Porodica svemirskih pasa (anim. serija)
19:00

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
19:30

Lego Prijatelji (anim. serija, SAD, 2012)

Sreda (8. Jul)

6:00

Svemirski trkači (anim. serija, SAD, 2014)
6:12

Tobijev Putujući Cirkus (anim. serija, Engleska, 2012)
6:24

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
6:36

Pogodi koliko te volim (anim. serija, SAD, 2012)
6:50

Miš Tip (crt. film, Italija, 2014)
7:00

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
7:30

Lego Prijatelji (anim. serija, SAD, 2012)
8:00
8:50

Martine (anim. serija, Francuska, 2012)
9:05

Klub kreativne dece (crt. serija, Francuska)
9:20

Porodica svemirskih pasa (anim. serija)
9:30

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
10:00

Meri Kejt i Ešli u Akciji (anim. serija, SAD, 2001)
10:30

Šumkovići (anim. film)
11:50

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
12:15

Lenin ranč (anim. serija, Nemačka/Francuska, 2012)
12:45

Lenin ranč (anim. serija, Nemačka/Francuska, 2012)
13:15

Lenin ranč (anim. serija, Nemačka/Francuska, 2012)
13:45

Klub kreativne dece (crt. serija, Francuska)
14:00

Pogodi koliko te volim (anim. serija, SAD, 2012)
14:15

Svemirski trkači (anim. serija, SAD, 2014)
14:30

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
15:00

Vendi (anim. serija, Engleska/Nemačka, 2013)
15:30

Vendi (anim. serija, Engleska/Nemačka, 2013)
15:57

Vendi (anim. serija, Engleska/Nemačka, 2013)
16:25

Vendi (anim. serija, Engleska/Nemačka, 2013)
16:55

Lego Prijatelji (anim. serija, SAD, 2012)
17:25

Martine (anim. serija, Francuska, 2012)
17:40

Klub kreativne dece (crt. serija, Francuska)
17:55

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
18:20

Meri Kejt i Ešli u Akciji (anim. serija, SAD, 2001)
18:50

Porodica svemirskih pasa (anim. serija)
19:00

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
19:30

Lego Prijatelji (anim. serija, SAD, 2012)

Četvrtak (9. Jul)

6:00

Svemirski trkači (anim. serija, SAD, 2014)
6:12

Tobijev Putujući Cirkus (anim. serija, Engleska, 2012)
6:24

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
6:36

Pogodi koliko te volim (anim. serija, SAD, 2012)
6:50

Miš Tip (crt. film, Italija, 2014)
7:00

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
7:30

Lego Prijatelji (anim. serija, SAD, 2012)
8:00

Barbie u Ružičastim Cipelama (anim. film, SAD, 2013)
9:20

Porodica svemirskih pasa (anim. serija)
9:30

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
10:00

Meri Kejt i Ešli u Akciji (anim. serija, SAD, 2001)
10:30

Vendi (anim. serija, Engleska/Nemačka, 2013)
11:00

Vendi (anim. serija, Engleska/Nemačka, 2013)
11:30

Miš Tip (crt. film, Italija, 2014)
11:40

Porodica svemirskih pasa (anim. serija)
11:50

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
12:15

Lenin ranč (anim. serija, Nemačka/Francuska, 2012)
12:45

Lenin ranč (anim. serija, Nemačka/Francuska, 2012)
13:15

Lenin ranč (anim. serija, Nemačka/Francuska, 2012)
13:45

Klub kreativne dece (crt. serija, Francuska)
14:00

Pogodi koliko te volim (anim. serija, SAD, 2012)
14:15

Svemirski trkači (anim. serija, SAD, 2014)
14:30

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
15:00

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
15:25

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
15:50

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
16:15

Porodica svemirskih pasa (anim. serija)
16:25

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
16:55

Lego Prijatelji (anim. serija, SAD, 2012)
17:25

Martine (anim. serija, Francuska, 2012)
17:40

Klub kreativne dece (crt. serija, Francuska)
17:55

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
18:20

Meri Kejt i Ešli u Akciji (anim. serija, SAD, 2001)
18:50

Porodica svemirskih pasa (anim. serija)
19:00

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
19:30

Lego Prijatelji (anim. serija, SAD, 2012)

Petak (10. Jul)

6:00

Svemirski trkači (anim. serija, SAD, 2014)
6:12

Tobijev Putujući Cirkus (anim. serija, Engleska, 2012)
6:24

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
6:36

Pogodi koliko te volim (anim. serija, SAD, 2012)
6:50

Miš Tip (crt. film, Italija, 2014)
7:00

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
7:30

Lego Prijatelji (anim. serija, SAD, 2012)
8:00

Šumkovići (anim. film)
9:20

Porodica svemirskih pasa (anim. serija)
9:30

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
10:00

Meri Kejt i Ešli u Akciji (anim. serija, SAD, 2001)
10:30

Barbie u Ružičastim Cipelama (anim. film, SAD, 2013)
11:50

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
12:15

Lenin ranč (anim. serija, Nemačka/Francuska, 2012)
12:45

Lenin ranč (anim. serija, Nemačka/Francuska, 2012)
13:15

Lenin ranč (anim. serija, Nemačka/Francuska, 2012)
13:45

Klub kreativne dece (crt. serija, Francuska)
14:00

Pogodi koliko te volim (anim. serija, SAD, 2012)
14:15

Svemirski trkači (anim. serija, SAD, 2014)
14:30

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
15:00

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
15:30

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
16:00

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
16:30

Porodica svemirskih pasa (anim. serija)
16:40

Martine (anim. serija, Francuska, 2012)
16:55

Lego Prijatelji (anim. serija, SAD, 2012)
17:25

Martine (anim. serija, Francuska, 2012)
17:40

Klub kreativne dece (crt. serija, Francuska)
17:55

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
18:20

Meri Kejt i Ešli u Akciji (anim. serija, SAD, 2001)
18:50

Porodica svemirskih pasa (anim. serija)
19:00

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
19:30

Lego Prijatelji (anim. serija, SAD, 2012)

Subota (11. Jul)

6:00

Svemirski trkači (anim. serija, SAD, 2014)
6:12

Tobijev Putujući Cirkus (anim. serija, Engleska, 2012)
6:24

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
6:36

Pogodi koliko te volim (anim. serija, SAD, 2012)
6:50

Miš Tip (crt. film, Italija, 2014)
7:00

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
7:30

Lego Prijatelji (anim. serija, SAD, 2012)
8:00
9:30

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
9:55

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
10:20

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
10:45

Martine (anim. serija, Francuska, 2012)
11:00

Vendi (anim. serija, Engleska/Nemačka, 2013)
11:30

Vendi (anim. serija, Engleska/Nemačka, 2013)
12:00

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
12:30

Meri Kejt i Ešli u Akciji (anim. serija, SAD, 2001)
13:00

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
13:30

Lego Prijatelji (anim. serija, SAD, 2012)
14:00

Svemirski trkači (anim. serija, SAD, 2014)
14:12

Tobijev Putujući Cirkus (anim. serija, Engleska, 2012)
14:24

Maca Popi (anim. serija, Engleska, 2011)
14:36

Pogodi koliko te volim (anim. serija, SAD, 2012)
14:50

Miš Tip (crt. film, Italija, 2014)
15:00

Martine (anim. serija, Francuska, 2012)
15:15

Klub kreativne dece (crt. serija, Francuska)
15:30

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
15:55

Meri Kejt i Ešli u Akciji (anim. serija, SAD, 2001)
16:25

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
16:55

Lego Prijatelji (anim. serija, SAD, 2012)
17:25

Martine (anim. serija, Francuska, 2012)
17:40

Klub kreativne dece (crt. serija, Francuska)
17:55

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
18:20

Meri Kejt i Ešli u Akciji (anim. serija, SAD, 2001)
18:50

Porodica svemirskih pasa (anim. serija)
19:00

Bibi i Tina (crt. serija, Nemačka, 2004)
19:30

Transformersi: Robo-spasioci (anim. serija, SAD/Kanada, 2011)

Utorak (7. Jul)

20:15

Sreda (8. Jul)

20:15

Četvrtak (9. Jul)

20:15

Petak (10. Jul)

20:15

Subota (11. Jul)

20:15