Minimax

Jezik: engleski

Web: www.minimax.hu/

Minimax

Četvrtak (25. Avgust)

Emisije koje su prošle
6:00

Svemirski trkači (anim. serija, SAD, 2014)
6:12

Nemoguća trojka (dečiji program, 2014)
6:24

Miš Tip (crt. film, Italija, 2014)
6:34

Babar i Baduove avanture (anim. serija, Kanada, 2010)
7:00

Majstor Bob (crt. serija, Engleska, 1999)
7:15

Slonica Ela (anim. serija, Kanada, 2012)
7:30

Popples (anim. serija, SAD/Francuska, 2015)
8:00

Jagodica Bobica (dečiji program, SAD, 2007)
8:50

Jež Alfred na zadatku (anim. serija, Kanada/Francuska, 2010)
9:05

Lenin ranč (anim. serija, Nemačka/Francuska, 2012)
9:30

Vendi (anim. serija, Engleska/Nemačka, 2013)
10:00

Vendi (anim. serija, Engleska/Nemačka, 2013)
10:30

Vendi (anim. serija, Engleska/Nemačka, 2013)
11:00

Svemirski trkači (anim. serija, SAD, 2014)
11:12

Nemoguća trojka (dečiji program, 2014)
11:24

Miš Tip (crt. film, Italija, 2014)

11:34

12:00

Babar i Baduove avanture (anim. serija, Kanada, 2010)
12:00

Majstor Bob (crt. serija, Engleska, 1999)
12:15

Slonica Ela (anim. serija, Kanada, 2012)
12:30

Popples (anim. serija, SAD/Francuska, 2015)
13:00

Popples (anim. serija, SAD/Francuska, 2015)
13:25

Lenin ranč (anim. serija, Nemačka/Francuska, 2012)
13:50

Porodica svemirskih pasa (anim. serija)
14:00

Jagodica Bobica (dečiji program, SAD, 2007)
14:50

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)
15:15

Slonica Ela (anim. serija, Kanada, 2012)
15:30

Štirje junaki (anim. serija, Francuska, 2014)
15:45

Štirje junaki (anim. serija, Francuska, 2014)
16:00

Četiri i po detektiva (anim. serija, Španija/Nemačka, 2015)
16:30

Zoro (anim. serija, 2015)
16:55

Lenin ranč (anim. serija, Nemačka/Francuska, 2012)
17:20

Popples (anim. serija, SAD/Francuska, 2015)
17:45

Jež Alfred na zadatku (anim. serija, Kanada/Francuska, 2010)
18:00

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
18:30

Štirje junaki (anim. serija, Francuska, 2014)
18:45

Štirje junaki (anim. serija, Francuska, 2014)
19:00

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)
19:30

Transformersi: Robo-spasioci (anim. serija, SAD/Kanada, 2011)

Petak (26. Avgust)

6:00

Svemirski trkači (anim. serija, SAD, 2014)
6:12

Nemoguća trojka (dečiji program, 2014)
6:24

Miš Tip (crt. film, Italija, 2014)
6:34

Babar i Baduove avanture (anim. serija, Kanada, 2010)
7:00

Majstor Bob (crt. serija, Engleska, 1999)
7:15

Slonica Ela (anim. serija, Kanada, 2012)
7:30

Popples (anim. serija, SAD/Francuska, 2015)
8:00

Jagodica Bobica (dečiji program, SAD, 2007)
8:50

Jež Alfred na zadatku (anim. serija, Kanada/Francuska, 2010)
9:05

Lenin ranč (anim. serija, Nemačka/Francuska, 2012)
9:30

Vendi (anim. serija, Engleska/Nemačka, 2013)
10:00

Vendi (anim. serija, Engleska/Nemačka, 2013)
10:30

Vendi (anim. serija, Engleska/Nemačka, 2013)
11:00

Svemirski trkači (anim. serija, SAD, 2014)
11:12

Nemoguća trojka (dečiji program, 2014)
11:24

Miš Tip (crt. film, Italija, 2014)
11:34

Babar i Baduove avanture (anim. serija, Kanada, 2010)
12:00

Majstor Bob (crt. serija, Engleska, 1999)
12:15

Slonica Ela (anim. serija, Kanada, 2012)
12:30

Popples (anim. serija, SAD/Francuska, 2015)
13:00

Popples (anim. serija, SAD/Francuska, 2015)
13:25

Lenin ranč (anim. serija, Nemačka/Francuska, 2012)
13:50

Miš Tip (crt. film, Italija, 2014)
14:00

Barbie in Princess Power (crt. film, SAD, 2015)
15:15

Slonica Ela (anim. serija, Kanada, 2012)
15:30

Štirje junaki (anim. serija, Francuska, 2014)
15:45

Štirje junaki (anim. serija, Francuska, 2014)
16:00

Četiri i po detektiva (anim. serija, Španija/Nemačka, 2015)
16:30

Zoro (anim. serija, 2015)
16:55

Lenin ranč (anim. serija, Nemačka/Francuska, 2012)
17:20

Popples (anim. serija, SAD/Francuska, 2015)
17:45

Jež Alfred na zadatku (anim. serija, Kanada/Francuska, 2010)
18:00

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
18:30

Štirje junaki (anim. serija, Francuska, 2014)
18:45

Štirje junaki (anim. serija, Francuska, 2014)
19:00

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)
19:30

Transformersi: Robo-spasioci (anim. serija, SAD/Kanada, 2011)

Subota (27. Avgust)

6:00

Svemirski trkači (anim. serija, SAD, 2014)
6:12

Nemoguća trojka (dečiji program, 2014)
6:24

Miš Tip (crt. film, Italija, 2014)
6:34

Babar i Baduove avanture (anim. serija, Kanada, 2010)
7:00

Majstor Bob (crt. serija, Engleska, 1999)
7:15

Slonica Ela (anim. serija, Kanada, 2012)
7:30

Popples (anim. serija, SAD/Francuska, 2015)
8:00

Barbie in Princess Power (crt. film, SAD, 2015)
9:15

Jež Alfred na zadatku (anim. serija, Kanada/Francuska, 2010)
9:30

Vendi (anim. serija, Engleska/Nemačka, 2013)
10:00

Vendi (anim. serija, Engleska/Nemačka, 2013)
10:30

Vendi (anim. serija, Engleska/Nemačka, 2013)
11:00

Svemirski trkači (anim. serija, SAD, 2014)
11:12

Nemoguća trojka (dečiji program, 2014)
11:24

Miš Tip (crt. film, Italija, 2014)
11:34

Babar i Baduove avanture (anim. serija, Kanada, 2010)
12:00

Majstor Bob (crt. serija, Engleska, 1999)
12:15

Slonica Ela (anim. serija, Kanada, 2012)
12:30

Popples (anim. serija, SAD/Francuska, 2015)
13:00

Popples (anim. serija, SAD/Francuska, 2015)
13:25

Lenin ranč (anim. serija, Nemačka/Francuska, 2012)
13:50

Miš Tip (crt. film, Italija, 2014)
14:00

Jagodica Bobica (dečiji program, SAD, 2007)
14:50

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)
15:15

Slonica Ela (anim. serija, Kanada, 2012)
15:30

Štirje junaki (anim. serija, Francuska, 2014)
15:45

Štirje junaki (anim. serija, Francuska, 2014)
16:00

Četiri i po detektiva (anim. serija, Španija/Nemačka, 2015)
16:30

Zoro (anim. serija, 2015)
16:55

Lenin ranč (anim. serija, Nemačka/Francuska, 2012)
17:20

Popples (anim. serija, SAD/Francuska, 2015)
17:45

Jež Alfred na zadatku (anim. serija, Kanada/Francuska, 2010)
18:00

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
18:30

Štirje junaki (anim. serija, Francuska, 2014)
18:45

Štirje junaki (anim. serija, Francuska, 2014)
19:00

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)
19:30

Transformersi: Robo-spasioci (anim. serija, SAD/Kanada, 2011)

Nedelja (28. Avgust)

6:00

Svemirski trkači (anim. serija, SAD, 2014)
6:12

Nemoguća trojka (dečiji program, 2014)
6:24

Miš Tip (crt. film, Italija, 2014)
6:34

Babar i Baduove avanture (anim. serija, Kanada, 2010)
7:00

Majstor Bob (crt. serija, Engleska, 1999)
7:15

Slonica Ela (anim. serija, Kanada, 2012)
7:30

Popples (anim. serija, SAD/Francuska, 2015)
8:00

Barbie: Mermaida (crt. film, 2010)
9:20

Nemoguća trojka (dečiji program, 2014)
9:30

Vendi (anim. serija, Engleska/Nemačka, 2013)
10:00

Vendi (anim. serija, Engleska/Nemačka, 2013)
10:30

Vendi (anim. serija, Engleska/Nemačka, 2013)
11:00

Svemirski trkači (anim. serija, SAD, 2014)
11:12

Nemoguća trojka (dečiji program, 2014)
11:24

Miš Tip (crt. film, Italija, 2014)
11:34

Babar i Baduove avanture (anim. serija, Kanada, 2010)
12:00

Majstor Bob (crt. serija, Engleska, 1999)
12:15

Slonica Ela (anim. serija, Kanada, 2012)
12:30

Popples (anim. serija, SAD/Francuska, 2015)
13:00

Popples (anim. serija, SAD/Francuska, 2015)
13:25

Lenin ranč (anim. serija, Nemačka/Francuska, 2012)
13:50

Miš Tip (crt. film, Italija, 2014)
14:00

Jagodica Bobica (dečiji program, SAD, 2007)
14:50

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)
15:15

Slonica Ela (anim. serija, Kanada, 2012)
15:30

Štirje junaki (anim. serija, Francuska, 2014)
15:45

Štirje junaki (anim. serija, Francuska, 2014)
16:00

Četiri i po detektiva (anim. serija, Španija/Nemačka, 2015)
16:30

Zoro (anim. serija, 2015)
16:55

Lenin ranč (anim. serija, Nemačka/Francuska, 2012)
17:20

Popples (anim. serija, SAD/Francuska, 2015)
17:45

Jež Alfred na zadatku (anim. serija, Kanada/Francuska, 2010)
18:00

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
18:30

Štirje junaki (anim. serija, Francuska, 2014)
18:45

Štirje junaki (anim. serija, Francuska, 2014)
19:00

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)
19:30

Transformersi: Robo-spasioci (anim. serija, SAD/Kanada, 2011)

Ponedeljak (29. Avgust)

6:00

Svemirski trkači (anim. serija, SAD, 2014)
6:12

Nemoguća trojka (dečiji program, 2014)
6:24

Miš Tip (crt. film, Italija, 2014)
6:34

Babar i Baduove avanture (anim. serija, Kanada, 2010)
7:00

Majstor Bob (crt. serija, Engleska, 1999)
7:15

Slonica Ela (anim. serija, Kanada, 2012)
7:30

Popples (anim. serija, SAD/Francuska, 2015)
8:00

Jagodica Bobica (dečiji program, SAD, 2007)
8:50

Jež Alfred na zadatku (anim. serija, Kanada/Francuska, 2010)
9:05

Lenin ranč (anim. serija, Nemačka/Francuska, 2012)
9:30

Lego Prijatelji (anim. serija, SAD, 2014)
9:55

Lego Prijatelji (anim. serija, SAD, 2014)
10:20

Lego Prijatelji (anim. serija, SAD, 2014)
10:45

Jež Alfred na zadatku (anim. serija, Kanada/Francuska, 2010)
11:00

Svemirski trkači (anim. serija, SAD, 2014)
11:12

Nemoguća trojka (dečiji program, 2014)
11:24

Miš Tip (crt. film, Italija, 2014)
11:34

Babar i Baduove avanture (anim. serija, Kanada, 2010)
12:00

Majstor Bob (crt. serija, Engleska, 1999)
12:15

Slonica Ela (anim. serija, Kanada, 2012)
12:30

Popples (anim. serija, SAD/Francuska, 2015)
13:00

Popples (anim. serija, SAD/Francuska, 2015)
13:25

Lenin ranč (anim. serija, Nemačka/Francuska, 2012)
13:50

Miš Tip (crt. film, Italija, 2014)
14:00

Barbie in Princess Power (crt. film, SAD, 2015)
15:15

Slonica Ela (anim. serija, Kanada, 2012)
15:30

Štirje junaki (anim. serija, Francuska, 2014)
15:45

Štirje junaki (anim. serija, Francuska, 2014)
16:00

Četiri i po detektiva (anim. serija, Španija/Nemačka, 2015)
16:30

Zoro (anim. serija, 2015)
16:55

Lenin ranč (anim. serija, Nemačka/Francuska, 2012)
17:20

Popples (anim. serija, SAD/Francuska, 2015)
17:45

Jež Alfred na zadatku (anim. serija, Kanada/Francuska, 2010)
18:00

Pustolovine sa Braćom Kret (anim. serija, SAD, 2011)
18:30

Štirje junaki (anim. serija, Francuska, 2014)
18:45

Štirje junaki (anim. serija, Francuska, 2014)
19:00

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)
19:30

Transformersi: Robo-spasioci (anim. serija, SAD/Kanada, 2011)

Četvrtak (25. Avgust)

20:00

Petak (26. Avgust)

20:00

Subota (27. Avgust)

20:00

Nedelja (28. Avgust)

20:00

Ponedeljak (29. Avgust)

20:00