Minimax

Jezik: engleski

Web: www.minimax.hu/

Minimax

Nedelja (19. April)

Emisije koje su prošle
6:00

Tomas, parna lokomotiva (dečiji program, Kanada, 2009)
6:12

Slonica Ela (anim. serija)
6:24

Vatrogasac Sem (anim. serija, Engleska, 1987)
6:36

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
6:50

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
7:00

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
7:30

Izgubljeni svet
8:00

Barbi kao princeza sa ostrva (anim. film, SAD, 2007)
9:30

Lesi i drugari (crt. serija, 2014)
10:00

Nove Avanture Petra Pana (anim. serija, Francuska/Nemačka/Indija, 2012)
10:30
11:00

Vendi (anim. serija, Engleska/Nemačka, 2013)
11:30

Vendi (anim. serija, Engleska/Nemačka, 2013)
12:00

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
12:30

Marsupilami (anim. serija, Francuska, 2002)
13:00

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
13:30

Izgubljeni svet
14:00

Tomas, parna lokomotiva (dečiji program, Kanada, 2009)
14:12

Slonica Ela (anim. serija)
14:24

Vatrogasac Sem (anim. serija, Engleska, 1987)
14:36

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
14:50

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
15:00

Beli delfin Um!
15:15

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
15:30

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
15:55

Marsupilami (anim. serija, Francuska, 2002)
16:25

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
16:55

Izgubljeni svet
17:25

Beli delfin Um!
17:40

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
17:55

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
18:20

Marsupilami (anim. serija, Francuska, 2002)
18:50

Roli, mali beli auto (anim. serija)
19:00

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)

19:30

20:15

Izgubljeni svet

Ponedeljak (20. April)

6:00

Tomas, parna lokomotiva (dečiji program, Kanada, 2009)
6:12

Slonica Ela (anim. serija)
6:24

Vatrogasac Sem (anim. serija, Engleska, 1987)
6:36

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
6:50

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
7:00

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
7:30

Izgubljeni svet
8:00
8:50

Roli, mali beli auto (anim. serija)
9:00

Beli delfin Um!
9:15

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
9:30

Marsupilami (anim. serija, Francuska, 2002)
10:00

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
10:30

Lesi i drugari (crt. serija, 2014)
11:00

Nove Avanture Petra Pana (anim. serija, Francuska/Nemačka/Indija, 2012)
11:30
12:00

Tomas, parna lokomotiva (dečiji program, Kanada, 2009)
12:15

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
12:45

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
13:15

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
13:45

Beli delfin Um!
14:00

Vatrogasac Sem (anim. serija, Engleska, 1987)
14:15

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
14:30

Marsupilami (anim. serija, Francuska, 2002)
15:00
15:50

Beli delfin Um!
16:05

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
16:25

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
16:55

Izgubljeni svet
17:25

Beli delfin Um!
17:40

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
17:55

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
18:20

Marsupilami (anim. serija, Francuska, 2002)
18:50

Roli, mali beli auto (anim. serija)
19:00

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
19:30

Izgubljeni svet

Utorak (21. April)

6:00

Tomas, parna lokomotiva (dečiji program, Kanada, 2009)
6:12

Slonica Ela (anim. serija)
6:24

Vatrogasac Sem (anim. serija, Engleska, 1987)
6:36

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
6:50

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
7:00

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
7:30

Izgubljeni svet
8:00

Vendi (anim. serija, Engleska/Nemačka, 2013)
8:30

Vendi (anim. serija, Engleska/Nemačka, 2013)
9:00

Beli delfin Um!
9:15

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
9:30

Marsupilami (anim. serija, Francuska, 2002)
10:00

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
10:30

Lesi i drugari (crt. serija, 2014)
11:00

Nove Avanture Petra Pana (anim. serija, Francuska/Nemačka/Indija, 2012)
11:30
12:00

Tomas, parna lokomotiva (dečiji program, Kanada, 2009)
12:15

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
12:45

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
13:15

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
13:45

Beli delfin Um!
14:00

Vatrogasac Sem (anim. serija, Engleska, 1987)
14:15

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
14:30

Marsupilami (anim. serija, Francuska, 2002)
15:00

Barbi kao princeza sa ostrva (anim. film, SAD, 2007)
16:30

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
16:55

Izgubljeni svet
17:25

Beli delfin Um!
17:40

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
17:55

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
18:20

Marsupilami (anim. serija, Francuska, 2002)
18:50

Roli, mali beli auto (anim. serija)
19:00

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
19:30

Izgubljeni svet

Sreda (22. April)

6:00

Tomas, parna lokomotiva (dečiji program, Kanada, 2009)
6:12

Slonica Ela (anim. serija)
6:24

Vatrogasac Sem (anim. serija, Engleska, 1987)
6:36

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
6:50

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
7:00

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
7:30

Izgubljeni svet
8:00
8:50

Roli, mali beli auto (anim. serija)
9:00

Beli delfin Um!
9:15

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
9:30

Marsupilami (anim. serija, Francuska, 2002)
10:00

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
10:30

Vendi (anim. serija, Engleska/Nemačka, 2013)
11:00

Vendi (anim. serija, Engleska/Nemačka, 2013)
11:30

Vendi (anim. serija, Engleska/Nemačka, 2013)
12:00

Tomas, parna lokomotiva (dečiji program, Kanada, 2009)
12:15

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
12:45

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
13:15

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
13:45

Beli delfin Um!
14:00

Vatrogasac Sem (anim. serija, Engleska, 1987)
14:15

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
14:30

Marsupilami (anim. serija, Francuska, 2002)
15:00
15:50

Beli delfin Um!
16:05

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
16:25

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
16:55

Izgubljeni svet
17:25

Beli delfin Um!
17:40

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
17:55

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
18:20

Marsupilami (anim. serija, Francuska, 2002)
18:50

Roli, mali beli auto (anim. serija)
19:00

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
19:30

Izgubljeni svet

Četvrtak (23. April)

6:00

Tomas, parna lokomotiva (dečiji program, Kanada, 2009)
6:12

Slonica Ela (anim. serija)
6:24

Vatrogasac Sem (anim. serija, Engleska, 1987)
6:36

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
6:50

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
7:00

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
7:30

Izgubljeni svet
8:00

Barbi kao princeza sa ostrva (anim. film, SAD, 2007)
9:30

Marsupilami (anim. serija, Francuska, 2002)
10:00

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
10:30

Lesi i drugari (crt. serija, 2014)
11:00

Nove Avanture Petra Pana (anim. serija, Francuska/Nemačka/Indija, 2012)
11:30
12:00

Tomas, parna lokomotiva (dečiji program, Kanada, 2009)
12:15

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
12:45

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
13:15

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
13:45

Beli delfin Um!
14:00

Vatrogasac Sem (anim. serija, Engleska, 1987)
14:15

Što je lep ovaj svet (anim. serija, Engleska, 2010)
14:30

Marsupilami (anim. serija, Francuska, 2002)
15:00

Vendi (anim. serija, Engleska/Nemačka, 2013)
15:30

Vendi (anim. serija, Engleska/Nemačka, 2013)
16:00

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
16:15

Roli, mali beli auto (anim. serija)
16:25

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
16:55

Izgubljeni svet
17:25

Beli delfin Um!
17:40

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
17:55

Frenklin i prijatelji   (crt. serija, Kanada/Francuska/SAD, 1997)
18:20

Marsupilami (anim. serija, Francuska, 2002)
18:50

Roli, mali beli auto (anim. serija)
19:00

Mia i ja (anim. serija, Holandija/Nemačka/Italija, 2011)
19:30

Izgubljeni svet

Nedelja (19. April)

20:15

Ponedeljak (20. April)

20:15

Utorak (21. April)

20:15

Sreda (22. April)

20:15

Četvrtak (23. April)

20:15