Minimax

Jezik: engleski

Web: www.minimax.hu/

Minimax

Utorak (3. Mart)

Emisije koje su prošle
6:00

Avanture Čaka i prijatelja (anim. serija, SAD/Kanada, 2010)
6:12

Koni (anim. serija, 2009)
6:24

Vitez Majk (anim. serija, Engleska, 2012)
6:36
6:51

Porodica svemirskih pasa (anim. serija)
7:00

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
7:30
8:00

Holi Hobi i drugari (anim. film, SAD, 2007)
8:50

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
9:00

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
9:15

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
9:30

Marta - pas koji govori (anim. serija, SAD, 2008)
10:00

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
10:30

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
11:00

Artur (anim. serija, Kanada/SAD, 1996)

11:30

12:00

Paund Papiz: štene za svakog čoveka (anim. serija, SAD/Kanada, 2010)
12:00

Avanture Čaka i prijatelja (anim. serija, SAD/Kanada, 2010)
12:15

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)
12:45

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)
13:15

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)
13:45

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
14:00

Koni (anim. serija, 2009)
14:15

Vitez Majk (anim. serija, Engleska, 2012)
14:30

Marta - pas koji govori (anim. serija, SAD, 2008)
15:00

Barbi i Dijamantski Dvorac (anim. film, SAD, 2008)
16:20

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
16:30

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
16:55
17:25

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
17:40

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
17:55

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
18:20

Marta - pas koji govori (anim. serija, SAD, 2008)
18:50

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
19:00

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
19:30

Sreda (4. Mart)

6:00

Avanture Čaka i prijatelja (anim. serija, SAD/Kanada, 2010)
6:12

Koni (anim. serija, 2009)
6:24

Vitez Majk (anim. serija, Engleska, 2012)
6:36
6:51

Porodica svemirskih pasa (anim. serija)
7:00

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
7:30
8:00
9:00

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
9:15

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
9:30

Marta - pas koji govori (anim. serija, SAD, 2008)
10:00

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
10:30

Holi Hobi i drugari (anim. film, SAD, 2007)
11:20

Holi Hobi i drugari (anim. film, SAD, 2007)
12:05

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
12:15

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)
12:45

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)
13:15

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)
13:45

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
14:00

Koni (anim. serija, 2009)
14:15

Vitez Majk (anim. serija, Engleska, 2012)
14:30

Marta - pas koji govori (anim. serija, SAD, 2008)
15:00

Šumkovići (anim. serija, 2011)
16:15

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
16:25

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
16:55
17:25

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
17:40

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
17:55

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
18:20

Marta - pas koji govori (anim. serija, SAD, 2008)
18:50

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
19:00

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
19:30

Četvrtak (5. Mart)

6:00

Avanture Čaka i prijatelja (anim. serija, SAD/Kanada, 2010)
6:24

Vitez Majk (anim. serija, Engleska, 2012)
6:36
6:51

Porodica svemirskih pasa (anim. serija)
7:00

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
7:30
8:00

Barbi i Dijamantski Dvorac (anim. film, SAD, 2008)
9:20

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
9:30

Marta - pas koji govori (anim. serija, SAD, 2008)
10:00

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
10:30

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
11:00

Artur (anim. serija, Kanada/SAD, 1996)
11:30

Paund Papiz: štene za svakog čoveka (anim. serija, SAD/Kanada, 2010)
12:00

Avanture Čaka i prijatelja (anim. serija, SAD/Kanada, 2010)
12:15

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)
12:45

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)
13:15

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)
13:45

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
14:00

Koni (anim. serija, 2009)
14:15

Vitez Majk (anim. serija, Engleska, 2012)
14:30

Marta - pas koji govori (anim. serija, SAD, 2008)
15:00

Holi Hobi i drugari (anim. film, SAD, 2007)
15:50

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
16:00

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
16:25

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
16:55
17:25

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
17:40

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
17:55

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
18:20

Marta - pas koji govori (anim. serija, SAD, 2008)
18:50

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
19:00

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
19:30

Petak (6. Mart)

6:00
6:12

Koni (anim. serija, 2009)
6:24

Vitez Majk (anim. serija, Engleska, 2012)
6:36
6:51

Porodica svemirskih pasa (anim. serija)
7:00

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
7:30
8:00

Šumkovići (anim. serija, 2011)
9:15

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
9:30

Marta - pas koji govori (anim. serija, SAD, 2008)
10:00

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
10:30

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
11:00

Artur (anim. serija, Kanada/SAD, 1996)
11:30

Paund Papiz: štene za svakog čoveka (anim. serija, SAD/Kanada, 2010)
12:00

Avanture Čaka i prijatelja (anim. serija, SAD/Kanada, 2010)
12:15

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)
12:45

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)
13:15

Pet prijatelja - Na zadatku (anim. serija, Francuska/Engleska, 2008)
13:45

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
14:00

Koni (anim. serija, 2009)
14:15

Vitez Majk (anim. serija, Engleska, 2012)
14:30

Marta - pas koji govori (anim. serija, SAD, 2008)
15:00

Barbi i Dijamantski Dvorac (anim. film, SAD, 2008)
16:20

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
16:30

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
16:55
17:25

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
17:40

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
17:55

Lesi i drugari (crt. serija, 2014)
18:20

Marta - pas koji govori (anim. serija, SAD, 2008)
18:50

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
19:00

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
19:30

Subota (7. Mart)

6:00
6:12

Koni (anim. serija, 2009)
6:24

Vitez Majk (anim. serija, Engleska, 2012)
6:36
6:51

Porodica svemirskih pasa (anim. serija)
7:00

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
7:30
8:00

Čarobne klizaljke (anim. film, Kanada, 2012)
8:30

Izgubljeno - nađeno (komedija, SAD, 1999)
9:00

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
9:30

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
10:00

Artur (anim. serija, Kanada/SAD, 1996)
10:30

Paund Papiz: štene za svakog čoveka (anim. serija, SAD/Kanada, 2010)
11:00

Holi Hobi i drugari (anim. film, SAD, 2007)
11:50

Avanture Čaka i prijatelja (anim. serija, SAD/Kanada, 2010)
12:05

Tom i čarobno drvo (anim. serija, Engleska, 2012)
12:30

Marta - pas koji govori (anim. serija, SAD, 2008)
13:00

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
13:30
14:00
14:12

Koni (anim. serija, 2009)
14:24

Vitez Majk (anim. serija, Engleska, 2012)
14:36
14:51

Porodica svemirskih pasa (anim. serija)
15:00

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
15:15

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
15:30

Lesi i drugari (crt. serija, 2014)
15:55

Marta - pas koji govori (anim. serija, SAD, 2008)
16:25

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
16:55
17:25

Šerlok Jak (anim. serija, Francuska/Nemačka, 2011)
17:40

Jakari (anim. serija, Francuska/Belgija, 2005)
17:55

Lesi i drugari (crt. serija, 2014)
18:20

Marta - pas koji govori (anim. serija, SAD, 2008)
18:50

Fiksizi (anim. serija, Rusija, 2010)
19:00

Moj Mali Poni: prijateljstvo je čarolija (anim. serija, Kanada/SAD, 2010)
19:30

Utorak (3. Mart)

20:15

Sreda (4. Mart)

20:15

Četvrtak (5. Mart)

20:15

Petak (6. Mart)

20:15

Subota (7. Mart)

20:15